Zestaw urządzeń TP 801 – poziom podstawowy: hydraulika mobilna – hydraulika robocza 1

Zestaw urządzeń TP 801 – poziom podstawowy: hydraulika mobilna – hydraulika robocza 1

Hydraulika mobilna firmy Festo Didactic

Hydraulika mobilna posiada wiele cech szczególnych, odróżniających ją od tradycyjnych układów hydrauliki przemysłowej. Przekazywane elementy hydrauliki mobilnej objaśniane są i ćwiczone najcześniej bezpośrednio przy pojeździe.

Co jednak w sytuacji, gdy objaśniane elementy hydrauliki lub pojazd nie jest dostępny lub gdy cały układ jest zbyt skomplikowany, by można go było opisać w sposób zgodny z zasadami dydaktycznymi?

Nowy system nauczania firmy Festo Didactic dotyczący hydrauliki mobilnej wypełnia lukę powstałą pomiędzy podstawowymi informacjami na temat układów hydraulicznych a całymi systemami hydraulicznymi w pojeździe.

Kompleksowe i zrozumiałe
Bloki funkcyjne pojazdu, które często są bardzo złożone, w nowych pakietach treningowych nt. hydrauliki mobilnej przedstawione są jako oddzielne, pojedyncze elementy, opatrzone jednoznacznymi symbolami i zrozumiałymi oznaczeniami przyłączy.

Zgodnie z zasadą dydaktyczną: przejście od prostego elementu do złożonego kotekstu całościowego opisywane jest i przekazywane krok po kroku. Dzięki możliwości uniwersalnego zastosowania pojedyncze elementy można ponadto wykorzystać przy innych jednostkach funkcyjnych, co sprawia, że ten zestaw urządzeń jest bardzo elastyczny.

W pełni kompatybilne
Dzięki ujednoliconym złączom i budowie modułowej może skonstruować również kompleksowe systemy całościowe. Naturalnie wszystkie elementy hydrauliki mobilnej są kompatybilne z aktualnymi zestawami urządzeń Festo Didactic hydrauliki podstawowej, elektrycznej, proporcjonalnej i regulacyjnej.

Podstawą idealnego miejsca praktyki i pracy z hydrauliką mobilną jest jednak nowy agregat dwupompowy z ograniczaną ciśnieniem pompą stałą i pompą sterującą, regulowaną przez układ Load-Sensing. Dzięki temu układ Load-Sensing można skonstruować także przy użyciu TP 803.

Alternatywnie w przypadku TP 801 i TP 802 można zastosować agregat hydrauliczny z pompą stałą i strumieniu przepływu ok. 4 l/min.

TP 801 – treść
W wielu pojazdach i wielu przypadkach stosowane są pompy stałe, które udostępniają przepływ dopiero wtedy, gdy w ogóle nie ma zapotrzebowania na moc hydrauliczną. W TP 801 pod wzgl. bilansu energetycznego – także przy obciążeniu – porównywane są i oceniane różne systemy. Systemy posiadające kilka odbiorników skonstruowane są przy połączeniu równoległym, tandemowym i szeregowym oraz są badane pod kątem swoich właściwości – jak priorytet, rozdział strumienia przepływu i zależność od ciśnienia.

Ponadto testowane są podstawowe dane nt. utrzymywania ładunku za pomocą rozdzielacza zaworowego i opuszczania ładunku z udziałem podparcia i zaworu hamulca opuszczania.

Organizator
Pakiet szkoleniowy dostarczany jest z organizatorem. Pasuje on do wszystkich szuflad na stanowisku pracy. Do przechowywania komponentów o wyjątkowo dużych rozmiarach zaleca się stojący kontener na hydraulikę mobilną z dwiema szufladami.

Oferta materiałów dot. TP 801

  • Zeszyt ćwiczeń hydrauliki mobilnej TP 800
  • System diagnostyczny TP 810 z FluidLab®-M
  • Konstruowanie i symulacja przy użyciu FluidSIM®
  • WBT hydrauliki
  • WBT elektrohydrauliki
  • Zestaw plakatów nt. hydrauliki

 

Zalecane akcesoria

 

Najważniejsze składniki