Zestaw urządzeń TP 511: Kształcenie podstawowe w zakresie hydrauliki regulacyjnej

Zestaw urządzeń TP 511: Kształcenie podstawowe w zakresie hydrauliki regulacyjnej

Hydraulika regulacyjna, poziom podstawowy

Hydrauliczne obwody regulacyjne najczęściej pracują z zaworami stałymi. Zawór regulacyjny ze zintegrowanym układem elektronicznym, charakterystyką liniową (strumień przepływu do położenia tłoka sterującego) i nakładanie zerowe zapewniają proste uruchomienie i dobre wyniki w obwodzie regulacyjnym.

 

Treści szkolenia

Obwody regulacji położenia:

 • Charakterystyka czujnika drogi
 • Charakterystyka przepływu stałego zaworu drogowego
 • Jednostka liniowa jako odcinek regulacji do regulowania położenia
 • Budowa i uruchomienie obwodu regulacji położenia
 • Błąd opóźnienia w obwodzie regulacji położenia
 • Regulacja położenia ze zmienionym odcinkiem regulacji
 • Uruchomienie układu regulacji położenia z wielkościami zakłócającymi
 • Parametry i funkcje przejścia regulatora stanu
 • Parametryzacja regulatora stanu

Układy regulacji ciśnienia:

 • Charakterystyka czujnika ciśnienia
 • Odcinek regulacji do regulowania ciśnienia
 • Parametry karty regulatora PID
 • Funkcja przejścia regulatora P
 • Jakość regulacji układu regulacji ciśnienia z regulatorem P
 • Funkcje przejścia regulatorów I i PI
 • Funkcje przejścia regulatorów D, PD i PID
 • Doświadczalna parametryzacja regulatora PID
 • Parametryzacja metodą Zieglera-Nicholsa
 • Zmieniony odcinek regulacji z wielkościami zakłócającymi

Regulatory w układzie hydraulicznym:

 • Odcinki regulacji z i bez kompensacji
 • Hydrauliczne odcinki regulacji bez opóźnienia
 • Hydrauliczne odcinki regulacji pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu
 • Podział odcinków regulacji według ich reakcji na skok
 • Punkt pracy i wzmocnienie odcinka
 • Regulatory niestałe
 • Blokowe schematy połączeń do regulatorów niestałych i stałych
 • Regulatory P, I, D, PI, PD i PID
 • Regulator stanu
 • Wybór struktury regulatora
 • Reakcja na zakłócenia i współczynnik regulacji
 • Budowa obwodów regulacyjnych
 • Regulatory hydrauliczne, mechaniczne i elektryczne
 • Regulatory analogowe i cyfrowe
 • Kryteria wyboru regulatora

Zawory i systemy pomiarowe:

 • Nazwa, symbole graficzne i zasada działania stałych zaworów drogowych
 • Stacjonarne charakterystyki i dynamiczne zachowanie stałych zaworów drogowych
 • Zadanie, budowa i zasada działania zaworu regulującego ciśnienie
 • Regulacja ciśnienia za pomocą zaworu drogowego
 • Zasada działania i złącze systemu pomiarowego

 

 

Zamówienie:

Zeszyt ćwiczeń 

Zakres 20 zadań przedstawia najważniejsze podstawy analogowej techniki regulacyjnej: ciśnienie i regulacja położenia za pomocą regulatora PID oraz regulacja położenia za pomocą regulatora stanu. Dodatkowe zadanie 21 do regulacji położenia z wartościami zakłóceń i aktywnym obciążeniem wymaga cylindra hamulcowego do napędu liniowego (nr kat. 152295), trzech dodatkowych przewodów elastycznych z szybkozłączami, a także zaworu odcinającego (nr kat. 152844), których nie obejmuje dostawa.

Zeszyt ćwiczeń zawiera:

 • Rozwiązania wzorcowe
 • Wskazówki dydaktyczne
 • Karty pracy dla uczniów

Media uzupełniające

 • Projektowanie i symulacja z FluidSIM®
 • Pomiary i regulacja z FluidLab®
 • WBT Hydraulika
 • WBT Elektrohydraulika
 • WBT Sterowanie i regulacja
 • Podręcznik Hydraulika proporcjonalna, poziom podstawowy
 • Zestaw plakatów Hydraulika

 

Zalecane akcesoria

 

Najważniejsze składniki