Licznik z nastawą, elektroniczny

Licznik z nastawą, elektroniczny

Elektroniczny licznik z nastawą i przyłączami do zliczania impulsów, zestawem styków i przesyłaniem impulsu resetującego oraz dwie szyny zbiorcze do zasilania napięciem.

 • Zestaw styków: 1 zestyk przełączny
 • Obciążalność styków: maks. 5 A
 • Pobór mocy: 3 W
 • Maks. prędkość zliczania 30 Hz
 • Wyświetlacz nastaw: 4 miejsca, podświetlenie w kolorze czerwonym (stan licznika) i żółtym (nastawa)
 • Możliwość programowania nastawy dla każdego miejsca za pomocą przycisku Up/Down
 • Przycisk Reset do ręcznego resetowania
 • Przycisk Lock do blokowania nastawy

Obejmuje następujące elementy:

 • Licznik elektroniczny z pamięcią EEPROM do podtrzymywania nastawy i aktualnie zliczanej wartości przy braku napięcia
 • Wyświetlacz nastaw: 4 miejsca
 • Resetowanie elektroniczne lub ręczne
 • 1 zestaw zestyków przełącznych
 • Szyna zasilania elektrycznego
 • Szyna przepływu masowego
 • Przyłącze wtyczki zabezpieczającej 4 mm
 • Mocowanie z zabezpieczeniem przed dotknięciem ze zintegrowaną listwą zatrzaskową w ramie mocującej, przeznaczoną do elektrycznych modułów przyłączeniowych i sterujących lub za pomocą adaptera wtykowego na płytce profilowanej

 

Typ