Zestaw urządzeń TP 1111: Systemy sieciowe i zabezpieczenia

Zestaw urządzeń TP 1111: Systemy sieciowe i zabezpieczenia

Podstawy elektrycznych zabezpieczeń
Podczas obsługi urządzeń elektrycznych szczególną rolę odgrywa ochrona ludzi, ponieważ energia elektryczna jest niewidoczna, a rozpoznać ją można tylko po skutkach. Potencjalne zagrożenia należy więc zminimalizować poprzez odpowiednie zabezpieczenia.

Na przykładach objaśniana jest problematyka elektrycznych zabezpieczeń. Badane są występujące warunki, a niebezpieczeństwa wynikające z danej sytuacji są pokazywane na podstawie pomiarów. Następująca potem analiza i interpretacja wyników pomiaru podkreśla wzajemne powiązania i wskazuje działania zapobiegawcze.

Zalety

 • Zintegrowane w obudowie i zamykane przełączniki usterek umożliwiają realistyczne poszukiwanie błędów
 • Nie jest konieczne dodatkowe zasilanie napięciem
 • Aby w sposób praktyczny przekazywać wiedzę o środkach zabezpieczających, przeprowadzane są pomiary i kontrole za pomocą dostępnych w sklepach mierników i urządzeń kontrolnych.
 • Dostępne jako opcja rozwiązanie "systainer" optymalnie łączy pracę, transport i przechowywanie.

Treści szkolenia
Zasilanie sieci:

 • Systemy sieciowe (sieci TN, TT, IT)
 • Zabezpieczenia w różnych sieciach

Przyłącze domowe:

 • Komponenty domowej instalacji przyłączeniowej
 • Oznaczenia dodatkowe w systemie TN (TN-C, TN-S, TN-C-S)
 • Wybór środków ochronnych i elementów zabezpieczających
 • Przyrządy pomiarowe do zabezpieczeń
 • Planowanie i przeprowadzanie kontroli wstępnych wg DIN VDE 0100-610 i kontroli powtórnych wg DIN VDE 0105 i BGV A3
 • Sporządzanie protokołów kontroli
 • Doradztwo dla klientów w kwestiach bezpieczeństwa i dostępności

Podrozdzielnia:

 • Postępowanie z urządzeniami zabezpieczającymi i miernikami
 • Planowanie i przeprowadzanie pierwszej kontroli i kontroli powtórnych
 • Analiza wyników pomiarów
 • Sporządzanie protokołów kontroli
 • Rozpoznawanie, opisywanie i rejestrowanie przez pomiary zagrożeń powodowanych przez usterki
 • Systematyczne poszukiwanie błędów

Informacje ogólne:
Prowadzenie rozmów z klientami

 • podczas przekazania instalacji
 • podczas kontroli powtórnej
 • w przypadku błędów/usterek instalacji elektrycznej
 • po zakończeniu naprawy

 

Dodatkowo warto zamówić:

Zeszyt ćwiczeń

W zadaniach z zeszytu ćwiczeń są opracowywane konkretne, realistyczne projekty z określeniem problemu, warunkami ramowymi i zleceniem projektu do obróbki.

Zeszyt ćwiczeń zawiera następujące części:

 • Rozwiązania wzorcowe
 • Wskazówki dydaktyczne
 • Multimedialną płytę CD-ROM z ilustracjami
 • Arkusze robocze dla osób uczących się

Arkusze robocze wspierają uczących się w fazie informacyjnej i planowania, poprzez wykonanie aż po kontrolę i dokumentację.

Wszystkie zadania wymagają od osób uczących się umiejętności samodzielnej pracy, oceny i dokumentowania.