staw urządzeń TP 1110: Elektryczne środki ochrony dla zawodów branży metalowej

staw urządzeń TP 1110: Elektryczne środki ochrony dla zawodów branży metalowej

Uwrażliwienie na zagrożenia: Elektryczne środki ochrony dla zawodów związanych z branżą metalową

Zadaniem środków ochrony jest chronienie osób i maszyn przed szkodami.

Podczas obchodzenia się z energią elektryczną należy przestrzegać szczególnych reguł, gdyż widzimy tylko skutki jej działania.

Ten pakiet szkoleniowy wprowadza w tematykę elektrycznych środków ochrony. Jest to wyjaśnienie, gdzie i dlaczego również w zakresie czynności mechanika powstają zagrożenia i jak ich unikać.

Pakiet szkoleniowy na wielu przykładach przedstawia szczególną problematykę zagrożeń związanych z energią elektryczną i konieczne środki ochrony.

Zadania zachęcają do badania występujących warunków i wykazywania wynikających z danej sytuacji zagrożeń na podstawie konkretnych pomiarów.

Późniejsza analiza i interpretacja wyników pomiarowych wyjaśnia wzajemne zależności i uzasadnia zastosowanie środków ochrony.

Zalety

 • Zintegrowany i zamykany przełącznik do symulacji błędów umożliwia realistyczne wyszukiwanie błędów
 • Nie jest wymagane dodatkowe zasilanie napięciem
 • W ramach przekazywania praktycznych informacji o środkach ochrony są przeprowadzane pomiary i kontrole przy użyciu standardowych urządzeń testujących i kontrolnych.
 • Dostępne jako opcja rozwiązanie "systainer" optymalnie łączy pracę, transport i przechowywanie.

Treść

Zasilanie sieciowe:

 • Systemy sieciowe (system TN, TT, IT)
 • Środki ochrony w różnych sieciach

Przyłącze domowe:

 • Komponenty instalacji domowej
 • Dodatkowe oznaczenia w systemie TN (TN-C, TN-S, TN-C-S)
 • Wybór środka ochronnego i urządzeń ochronnych
 • Urządzenia pomiarowe jako środki ochrony
 • Pierwsze kontrole według DIN VDE 0100-610 i powtórne kontrole według DIN VDE 0105 i BGV A3

 

Dodatkowo warto zamówić:

Zeszyt ćwiczeń

W zadaniach z zeszytu ćwiczeń są opracowywane konkretne, realistyczne projekty z określeniem problemu, warunkami ramowymi i zleceniem projektu do obróbki.

Zeszyt ćwiczeń zawiera następujące części:

 • Rozwiązania wzorcowe
 • Wskazówki dydaktyczne
 • Multimedialną płytę CD-ROM z ilustracjami
 • Arkusze robocze dla osób uczących się

Arkusze robocze wspierają uczących się w fazie informacyjnej i planowania, poprzez wykonanie aż po kontrolę i dokumentację.

Wszystkie zadania wymagają od osób uczących się umiejętności samodzielnej pracy, oceny i dokumentowania.