Moduł manipulacyjny

Moduł manipulacyjny

Przeznaczenie:

Ważną rolę we wszelkiego rodzaju maszynach i urządzeniach odgrywają podajniki uniwersalnego lub szczególnego zastosowania wyposażone w chwytaki szczękowe lub układy podciśnieniowe. Umożliwią one orientację i transport detali do miejsca przeznaczenia (gniazda obróbcze, gniazda montażowe, palety lub kolejny układ transportera). Moduł ten wyposażony w pneumatyczny podajnik dwuosiowy z chwytakiem pneumatycznym umożliwia zapoznanie się z budową, działaniem i metodami sterowania prostych manipulatorów podających.

 

Zagadnienia techniczne

  • podstawy pneumatyki
  • siłowniki jedno i dwustronnego działania
  • chwytaki
  • elektrozawory pneumatyczne
  • układy sensoryki
  • instalacja pneumatyczna
  • instalacja elektryczna
  • sterownie procesowo-zależne

 

 

Więcej informacji