Stanowisko mechanicznych układów napędowych - zestaw startowy

Stanowisko mechanicznych układów napędowych - zestaw startowy

Nowy / Nowość 

Utrzymanie maszyn

Wykwalifikowani mechanicy, którzy sprawnie radzą sobie z montażem, konserwacją, naprawą i wymianą szerokej gamy mechanicznych elementów maszyn przemysłowych, są poszukiwani na całym świecie.

Osoby biegłe w zagadnieniach mechaniki są obecnie wysoce cenione wśród pracodawców. Mając to na uwadze, zaprojektowaliśmy stanowisko mechanicznych układów napędowych, które pozwala uczniom zmierzyć się z narzędziami i metodami wykorzystywanymi w przemyśle dla utrzymania linii produkcyjnych w ruchu.

Uniwersalna stanowisko badawczo-montażowe
Podstawę stanowiska układów napędowych stanowi stacja robocza wyposażona w zestaw ruchomych profili aluminiowych, umożliwiających uczniom montaż wielu układów napędowych w różnych konfiguracjach. Wbudowany w stację roboczą falownik oraz dołączony do zestawu hamulec Prony'ego pozwalają na sterowanie prędkością obrotową silnika oraz obciążanie układu napędowego, dając możliwość przeprowadzania testów układu w zróżnicowanych warunkach.

Zabezpieczenia, na których możesz polegać
Podstawowym elementem zapewnijącym bezpieczeństwo przy pracy ze stacją roboczą jest obwód zabezepieczający, który wyłącza zasilanie silnika, jeśli otwarta zostanie pokrywa ochronna urządzenia. Główny włącznik zasilania można zablokować przy pomocy kłódki, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia silnika w czasie montażu układu. Pokrywa ochronna stacji roboczej również może zostać zamknięta na kłódkę, co zwiększa bezpieczeństwo podczas badania układu oraz daje nauczycielowi kontrolę nad dostępem do elementów układu napędowego.

Zakres tematyczny dostępny w ramach kompletnego stanowiska mechanicznych układów napędowych
Pracę ze stanowiskiem ułatwiają dedykowane zbiory zadań zawierające ćwiczenia pozwalające na nauczanie wielu zagadnień z podstaw mechaniki. Zakres tematyczny, który można zrealizować przy pomocy stanowiska, został podzielony na poziomy. Kompletne stanowisko wraz ze wszystkimi poziomami pozwala na zapoznanie się z następującymi zagadnieniami:

 • Przekładnie pasowe, łańcuchowe i zębate
 • Metody sprzęgania i osiowania wałów
 • Łożyska i uszczelki
 • Prowadnice liniowe
 • Skrzynie biegów i sprzęgła elektromagnetyczne z hamulcem
 • Pomiar i analiza wibracji

Zestaw startowy - Podstawa stanowiska
Zestaw startowy zawiera, poza stacją roboczą, elementy wspólne wykorzystywane we wszystkich rozszerzeniach (poziomach) dostępnych do stanowiska układów napędowych. Są to między innymi wały, łożyska ślizgowe, wymagane elementy złączne, podstawowe narzędzia i przyrządy pomiarowe.

Zakres tematyczny - zestaw startowy
Zbiór zadań przeznaczony dla zestawu startowego zawiera ćwiczenia związane z komponentami występującymi powszechnie w układach mechanicznych. Zagadnienia poruszane w ramach zestawu startowego to:

 • Wprowadzenie do napędów mechanicznych
 • Zapoznanie ze stacją roboczą
 • Procedury i instrukcje bezpieczeństwa
 • Łożyska ślizgowe i wały
 • Silnik, falownik, tachometr
 • Osiowanie i sprzęganie wałów
 • Moment obrotowy, moc i sprawność

Typ

 

Więcej informacji