Elektrohydraulika: WBT

Elektrohydraulika: WBT

Program dydaktyczny "Elektrohydraulika" opiera się pod względem treści na programie dydaktycznym "Hydraulika" i pozwala ugruntować zdobytą wiedzę w ramach praktycznych projektów. Na podstawie konkretnych zastosowań z praktyki przemysłowej opracowywane są podstawowe obwody elektrohydrauliczne. Poprzez liczne ćwiczenia wiedza jest powtarzana, stosowana i samodzielnie rozwijana. Podczas zadania program reaguje na każdą odpowiedź różnymi informacjami zwrotnymi.

 

Wsparcie dla uczniów stanowi moduł Wiedza fachowa, zawierający usystematyzowaną wiedzę podstawową z zakresu elektrohydrauliki. Moduł Komponenty opisuje budowę, zasadę działania i zastosowanie typowych komponentów elektrohydraulicznych. Do dyspozycji podczas rozwiązywania zadań są różne środki pomocnicze, np. pliki PDF, różne pliki do pobrania oraz obszerny glosariusz.

Treść:

 • Zalety i wady elektrohydrauliki
 • Bezpieczeństwo w obwodach elektrohydraulicznych
 • Podstawy elektrotechniki
 • Schemat połączeń hydraulicznych
 • Schemat połączeń elektrycznych
 • Podstawowe funkcje logiczne
 • Bezpośrednie i pośrednie sterowanie elektryczne, sterowniki PAC zależne od czasu i drogi
 • Zapisywanie sygnału w module zasilającym i module sterującym, obwód przytrzymujący
 • Dokumentacja układu sterowania
 • Konserwacja i naprawa instalacji elektrohydraulicznych
 • Zawory uruchamiane elektromagnetycznie: zawory ze sprężyną cofającą i zawory impulsowe
 • Siłowniki dwustronnego działania
 • Elektryczne przyciski i przełączniki
 • Czujniki
 • Przekaźniki i styczniki, przekaźniki czasowe
 • Zgodne z normami schematy elektryczne, schematy połączeń elektrycznych i hydraulicznych
 • Dokumentacja elektrohydraulicznych układów sterowania
 • Symulacja schematu połączeń hydraulicznych i elektrycznych

Spełnimy Państwa życzenia
W wersji na płycie CD, jako szkolenie internetowe do instalacji sieciowej i w systemach zarządzania szkoleniami, z dowolną liczbą licencji.

 

Typ

 

Więcej informacji