Zestaw urządzeń TP 800 – Hydraulika mobilna: Od podstaw do mobilnej maszyny roboczej

Zestaw urządzeń TP 800 – Hydraulika mobilna: Od podstaw do mobilnej maszyny roboczej

Hydraulika mobilna Festo Didactic

Hydraulika mobilna wykazuje wiele różnic w stosunku do tradycyjnej hydrauliki przemysłowej. Są one zwykle objaśniane bezpośrednio na pojazdach. Ale co wtedy, gdy poszczególne elementy lub samochód nie są dostępne, albo gdy cały system jest zbyt złożony, aby przedstawić go w trakcie zajęć?

Prostota
W przeciwieństwie do pojazdu w systemie dydaktycznym każdy hydrauliczny podukład można oddzielnie i niezależnie zmontować i przetestować. Przy tym dla lepszego zrozumienia prawie wszędzie można zarejestrować wartości pomiarowe.

Dostępność
Podczas gdy w pojeździe zazwyczaj brakuje miejsca i dostęp jest zarezerwowany wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu, elementy systemu dydaktycznego są poręczne i łatwe do identyfikacji, a przy podłączaniu jest tolerancja błędów.

Czystość
Prace przy pojeździe często wiążą się z brudem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi. System dydaktyczny jest czysty i ergonomiczny w użytkowaniu.

Zestawy urządzeń:

Hydraulika robocza – poziom podstawowy
Na poziomie podstawowym sterownik dławikowy z zaworami drogowymi o różnych ustawieniach środkowych porównywane są pod względem bilansu energii. Stosowany jest przy tym symulator obciążenia siłownika, za pomocą którego można symulować różne sytuacje obciążenia w zależności od budowy.

Ponadto również tematy Podnoszenie i opuszczanie obciążeń, a także Zawory 6/3-drogowe przy sterowaniu dwoma napędami omawiane są na podstawie połączeń szeregowych, równoległych i tandemowych.

Przejście do Hydrauliki roboczej – poziom zaawansowany stanowią proste regulatory Load-Sensing z pompą o stałej wydajności.

Hydraulika robocza – poziom zaawansowany
Tutaj nacisk kładzie się na systemy typu Load-Sensing z pompą o zmiennej wydajności. Część ta obejmuje budowę, zasadę działania i ustawienie pompy o zmiennej wydajności z regulatorem Load-Sensing i blokiem mobilnym lub sterowniczym. Można na ich podstawie porównywać bilanse energii między sterownikami dławikowymi, Open-Center Load-Sensing a Closed-Center Load-Sensing z pompą o zmiennej wydajności.

Można też omówić zdalne sterowanie lub hydrauliczne sterowanie wstępne bloków mobilnych. Dodatkowo można wypróbować efekty podłączenia manometru obciążnikowo-tłokowego przed i za komponentami.

Hydrostatyczny układ kierowniczy
Hydraulikę roboczą można dodatkowo rozszerzyć o układ kierowniczy. Umożliwia to naukę o budowie i działaniu hydrostatycznego układu kierowniczego, z typowymi zaworami udarowymi i ssącymi oraz siłownikiem dwustronnego działania.

Badany jest wpływ obciążeń na siłownik kierujący. Można też w prosty sposób wykonać połączenie hydrauliki roboczej i układu kierowniczego z uwzględnieniem priorytetów. Widać wtedy wyraźnie oddziaływanie kierowania na podłączoną za układem kierowniczym hydraulikę roboczą.

Festo Didactic wypełnia lukę między podstawami hydrauliki a systemami hydraulicznymi w pojazdach za pomocą zestawów urządzeń do hydrauliki mobilnej.

Idealny wstęp do hydrauliki mobilnej stanowi agregat hydrauliczny z pompą o zmiennej wydajności i regulatorem Load-Sensing, a także pompą o stałej wydajności. Za ich pomocą można przeprowadzać zajęcia na poziomie podstawowym i zaawansowanym, a także symulacje obciążenia tylko z jednym agregatem.