Moduł zasilający EduTrainer®

Moduł zasilający EduTrainer®

Moduł zasilający służy do bezpiecznej eksploatacji jednofazowych serwokontrolerów lub przemienników częstotliwości na stanowiskach roboczych, gdzie nie ma odpowiedniej infrastruktury. Łączy się on z siecią za pomocą przewodu urządzenia nienagrzewającego się i zapewnia zabezpieczone elektrycznie stanowisko robocze również tam, gdzie nie ma oddzielnego zabezpieczenia ani ochrony RCD typu B.

Moduł oferuje następujące funkcje:

 • Ochrona przed zwarciem
 • Ochrona RCD typu B
 • Zatrzymanie awaryjne stanowiska roboczego
 • Bezpieczne ponowne uruchomienie po przywróceniu napięcia
 • Włączanie i wyłączanie zasilania stanowiska roboczego

Dodatkowo udostępniane jest konieczne do pracy napięcie 24 V DC.

Wszystkie przyłącza są w standaryzowanych położeniach i są wyprowadzone na gniazda zabezpieczające.

 

 

Dane techniczne

 • Zasilanie: 1 AC/230 V (50 Hz)
 • Napięcie wyjściowe: 1 AC 230V z ochroną RCD typu B 30 mA, maks. prąd wyjściowy 6 A
 • DC 24 V, 2 A
 • Wyjścia z zabezpieczeniem przez zwarciem i przeciążeniem
 • Płyta czołowa: 133 x 297 mm
 • Obudowa pulpitu z nóżkami gumowymi do zastosowania w ramie A4 lub na stole
 • Doprowadzenie napięcia przez przyłącze urządzenia nienagrzewającego się
 • Wyjścia w postaci wtyczek zabezpieczających 4 mm