Tester instalacji do VDE 0100 Fluke 1653B

Tester instalacji do VDE 0100 Fluke 1653B

Idealny do zgodnego z praktyką opracowywania zabezpieczeń elektrycznych w połączeniu z EduTrainern® do systemów sieciowych i zabezpieczeń elektrycznych, przede wszystkim do kontroli wyłączników różnicowoprądowych typu B.

Do kontroli i odbioru stacjonarnych instalacji zgodnych z VDE 0100/0413, międzynarodową normą IEC 60364 i normą europejską EN 61557. Dzięki prostemu w obsłudze sterownikowi i dużemu wyświetlaczowi z szerokim kątem widzenia umożliwia wygodną i bezpieczną obsługę. Do wszystkich podstawowych testów instalacji łącznie z testem przejścia, izolacji, rezystancji pętli, czasu wywołania i prądu wywołania urządzeń zabezpieczających przed prądem uszkodzeniowym (wyłączników różnicowoprądowych), pomiarem oporu uziemienia i kierunku pola wirującego. Łącznie z wewnętrzną pamięcią i złączem PC do dokumentacji i sporządzania raportów.

Zakres dostawy

  • Sztywna walizka
  • Głowica pomiarowa, przewody pomiarowe
  • Standardowy zestaw przewodów pomiarowych
  • Skrócona instrukcja, podręcznik na CD
  • 6 baterii AA
  • Miękki pasek walizki