MecLab® - moduły dydaktyczne - Kompletny zestaw

MecLab® - moduły dydaktyczne - Kompletny zestaw

MecLab® jest zestawem trzech niezależnych modułów dydaktycznych dla określonych operacji procesu produkcyjnego stosowanych w przemysłowych liniach produkcyjnych. Moduły te przeznaczone są do zawansowanych szkoleń z zakresu mechatroniki dla szkół średnich. Zestaw umożliwia przeprowadzenie zajęć z zakresu zawansowanych systemów sterowania automatyki. Pozwala on zapoznać się z podstawowymi elementami układów elektrycznych i elektropneumatycznych stosowanych w rzeczywistych obiektach przemysłowych. W skład zestawu wchodzą najnowsze elementy z wybranej rodziny produktów przemysłowych przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

Możliwości dydaktyczne.

Użytkownik zapoznaje się z zasadami działania i obsługi poszczególnych modułów wykonując przewidziane programem ćwiczenia i zadania z zakresu:

 • wykorzystania elektropneumatycznych układów procesowych (napędy, sterowanie, itp.),
 • projektowania, budowy i działania przemysłowych modułów automatyzacji produkcji,
 • technologii stosowanych w modułach produkcyjnych,
 • tworzenia oprogramowania sterującego wybranym procesem produkcyjnym (od przygotowania algorytmu realizacji procesu do uruchomienia całego modułu),
 • diagnostyki złożonych systemów.

 

Zestaw modułów dydaktycznych MecLab® jest przewidziany jako wyposażanie pracowni dydaktycznej, w której możliwa jest realizacja programu nauczania i kształcenia w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

Zestaw MecLab® składa się z trzech niezależnych modułów oraz wyposażenia dodatkowego zwiększającego możliwości korzystania z modułów. W skład zestawu wchodzą:

 • moduł magazynowy
 • moduł transportowy
 • moduł manipulacyjny
 • sprężarka powietrza
 • interfejs EasyPort lub uproszczony sterownik PLC FC100
 • zasilacz 24V DC
 • oprogramowanie FluidSIM 4 P
 • detale i osprzęt
 • pojemniki SysTrainer

 Walorem dydaktycznym zestawu MecLab® jest możliwość realizacji kompleksowych zadań w oparciu o zdobyte umiejętności przy pracy z innymi układami mechatronicznymj (układy wykonawcze, sensoryka, układy sterowania) w zakresie ich obsługi i konserwacji, programowania oraz harmonogramowania zadań sterowania, wizualizacji i nadzoru.

Moduły wyposażone w niezbędny dodatkowy osprzęt oraz oprogramowanie umieszczone są w odpowiedniej wielkości pojemnikach (Systainer). Dla modułu magazynowego i manipulacyjnego niezbędna jest sprężarka powietrza - ciśnienie 4 bar, 28 l/min, 230V/50Hz, 70W (lub o podobnych parametrach). Każdy z modułów wymaga zasilania elektrycznego (zasilacz 24V DC znajduje się w zestawie pakietu kontroli wraz z interfejsem EasyPort) oraz układu sterowania (np. sterownik PLC kompaktowy – FC 100).