CIROS® Education – Stosowanie wirtualnych środowisk szkoleniowych

CIROS® Education – Stosowanie wirtualnych środowisk szkoleniowych

Nowy / Nowość 

CIROS® Education oferuje wszystkie funkcje CIROS® Studio bez możliwości tworzenia nowych modeli i podłączania układów sterowania robotów. Główne obszary zastosowań CIROS® Education to szkolenie w zakresie następujących zagadnień:

 • Programowanie robotów
 • Programowanie PLC
 • Wyszukiwanie zakłóceń działania
 • Planowanie produkcji i sterowanie produkcją

Szkolenie w zakresie programowania robotów
CIROS® Education doskonale nadaje się do nauki programowania i uruchamiania przemysłowych systemów robotów. Program oferuje zintegrowany program dydaktyczny oraz wiele różnych modeli robotów.

 • CIROS® Robotics Assistant pokazuje automatyzację z użyciem robotów na podstawie licznych grafik i animacji wyjaśniających fachowe pojęcia i zjawiska, filmów wideo dotyczących wielu przemysłowych zastosowań z robotami, przykładów programów do każdego modelu oraz dokumentacji technicznej ze wskazówkami dotyczącymi obróbki.
 • Biblioteka modeli z ponad 25 gotowymi modułami roboczymi robotów umożliwia bezpośrednie zapoznanie się z uruchamianiem i programowaniem aplikacji robotów: od prostego zadania typu "Pick&Place" po linię produkcyjną z wieloma systemami robotów.

Szkolenie w zakresie programowania sterowników PLC
CIROS® Mechatronics to wirtualne środowisko dydaktyczne do zastosowań w mechatronice, z naciskiem na systemy sterowane przez PLC, które oferuje idealne środowisko robocze do programowania PLC na bazie Siemens S7 i sterowników innych producentów. Obejmuje wirtualne środowisko dydaktyczne do mechatronicznego systemu szkoleniowego MPS®.

 • Bogata biblioteka modeli zawiera ponad 30 modeli procesów wybranych stanowisk MPS®, różnych systemów przenośnikowych oraz magazyn wysokiego składowania.
 • Sterowanie modelami może odbywać się bezpośrednio przez zintegrowany wirtualny sterownik PLC S7, ze STEP 7 lub TIA Portal przez symulowany SIMATIC Controller S7-PLCSIM lub za pośrednictwem EasyPort przez inny zewnętrzny sprzętowy sterownik PLC.
 • Koncepcja rozproszonego sterowania: każde stanowisko instalacji ma swój własny wirtualny sterownik z oddzielnym programem, który w każdej chwili można zmienić lub utworzyć całkowicie na nowo.
 • Uruchamianie rozproszonych systemów sterowania: stanowiska mogą pracować w trybie ręcznym. Dzięki temu można stopniowo uruchamiać programy sterujące w poszczególnych stanowiskach.

Szkolenie w zakresie planowanie produkcji i sterowanie produkcją
Za pomocą systemu CIROS® można połączyć symulację i nadrzędny sterownik prawdziwych instalacji. Program kładzie przy tym nacisk na projektowanie instalacji produkcyjnych, logistykę procesów produkcji, a także tworzenie i optymalizację systemów realizacji produkcji (MES) i zarządzanie produkcją. W systemie CIROS® z elementów biblioteki tworzone są modele 3D linii produkcyjnej.

 • Biblioteka oferuje liczne stanowiska produkcyjne, montażowe, magazynowe i pomiarowe, z których można skonstruować linię produkcyjną iCIM.
 • Symulacja 3D obejmuje wszystkie istotne komponenty systemu produkcji od elastycznego przepływu materiału aż po pojedynczy czujnik i wykorzystuje obszerne funkcje CIROS® Studio.
 • Z modułem układów wystarczy kilka kliknięć myszą, aby utworzyć równocześnie układ przyszłych linii produkcyjnych i model symulacji.

Z CIROS® Supervision wystarczy naciśnięcie przycisku, aby utworzyć podstawowe wersje systemów MES (Manufacturing Executing System) dla danej linii produkcyjnej. Wykorzystywane są do tego funkcje produkcyjnego stanowiska obsługi z graficznym śledzeniem procesu i połączeniem z bazą danych produkcji. CIROS® Supervision jest dostarczany wraz z CIROS® Education.

Szkolenie w zakresie wyszukiwania zakłóceń działania
Wydajna symulacja zakłóceń w systemie CIROS® z różnorodnymi scenariuszami zakłóceń łącznie z błędami kalibracji czujników. Konfigurowanie zakłóceń jest chronione hasłem. Wyszukiwanie i usuwanie zakłóceń można zapisać w protokole, aby następnie przeanalizować wyniki. Dzięki temu można przeprowadzić efektywne szkolenie w zakresie systematycznego uruchamiania i naprawy w razie zakłóceń w środowisku symulacyjnym.

Wymogi systemowe

Dla CIROS® Studio i CIROS® Education:

 • Procesor Intel Core Duo 2,2 GHz
 • Pamięć główna 2 GB (RAM)
 • Wolna pamięć na dysku twardym: 20 GB
 • Windows 7 lub Windows 8 (32- lub 64-bitowy) z Internet Explorer
 • Karta graficzna z akceleracją 3D i pełnym wsparciem OpenGL, np. NVIDIA 7800GTX, 512 MB RAM lub lepsza
 • Złącze USB dla wtyczki licencyjnej lub złącze ethernetowe do sieci komputerowej przy zastosowaniu serwera licencji
 • Adobe Acrobat Reader od wersji 6.0
 • W przypadku korzystania z serwera licencji: standardowy komputer ze złączem USB i ethernetowym dla serwera licencji

 

Typ