Hydraulika regulacyjna TP 511: Zeszyt ćwiczeń

Hydraulika regulacyjna TP 511: Zeszyt ćwiczeń

21 ćwiczeń służy do nauki podstaw analogowej techniki regulacyjnej: regulacja ciśnienia i położenia za pomocą regulatorów PID, regulacja położenia za pomocą regulatorów stanu. Do wykonania ćwiczeń praktycznych niezbędny jest zestaw urządzeń Hydraulika regulacyjna TP 511.

 

Zeszyt ćwiczeń zawiera:

  • Rozwiązania wzorcowe
  • Wskazówki dydaktyczne
  • Multimedialny CD-ROM z mediami uzupełniającymi
  • Karty pracy dla uczniów

A. Zimmermann
wydanie 2000, 584 strony, w segregatorze.

 

licencja kampusowa