HY171 – Obsługa systemów hydrauliki i elektrohydrauliki

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
HY171
Liczba dni:
5 dni
Liczba uczestników:
grupy do 8 osób
Rodzaj zajęć:
ćwiczenia praktyczne, wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie


Opis szkolenia

Intensywne szkolenie łączące zagadnienia hydrauliki i elektrohydrauliki pozwalające na uszczegółowione rozwiązywanie przypadków związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń i systemów hydraulicznych. Treść i sposób realizacji szkolenia są ukierunkowane na wskazywanie właściwej drogi rozwiązywania praktycznych problemów w zakładzie pracy.


Grupa docelowa 

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Treść szkolenia

 • standardy i przepisy bezpieczeństwa w hydraulice,
 • budowa i działanie systemów zasilania hydraulicznego,
 • budowa i działanie zaworów do regulacji ciśnienia, szybkości, siły, kierunku i pozycji,
 • hydrauliczne napędy ruchu liniowego i obrotowego,
 • sterowanie elektryczne dla zaworów z cewkami przełączającymi i proporcjonalnymi,
 • sterowanie synchroniczne, osprzęt zaworów i zbiorniki hydrauliczne,
 • wprowadzenie do technologii proporcjonalnej przy wykorzystaniu karty wartości zadanej (set-point value card), karty wzmacniacza i zaworu proporcjonalnego,
 • utrzymanie ruchu, przeglądy, naprawy planowe i poawaryjne,
 • systematyczne usuwanie awarii, analiza i usuwanie uszkodzeń,
 • intensywne ćwiczenia praktyczne z uwzględnieniem projektowania układów sterowania na podstawie schematów, uruchamianie i testowanie.

Rezultaty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • zna zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami hydraulicznymi,
 • potrafi:
  – zidentyfikować komponenty hydrauliczne i elementy układów sterowania, opisać ich budowę, przeznaczenie i działanie,
  – czytać schematy układów i sprawdzić ich działanie,
  – zaprojektować, zmontować i sprawdzić działanie prostych układów hydraulicznych i układów sterowania,
  – montować elementy i uruchamiać złożone urządzenia hydrauliczne,
  – w systematyczny sposób poszukiwać i wykrywać usterki w urządzeniach hydraulicznych oraz zapewnić ich ciągłą pracę,
  – interpretować dokumentację techniczną i dane techniczne odnoszące się do układów hydrauliki i sterowania.

Certyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Cena szkolenia obejmuje:

 • Wielogodzinny kurs realizowany na stanowiskach zawierających komponenty przemysłowe i dydaktyczne,
 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze na własność,
 • Catering w postaci przerw kawowych (kawa, herbata, ciastka) oraz obiadu,
 • Certyfikat ukończenia kursu międzynarodowej firmy.

Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.Szkolenie zamknięte:

Jesteś zainteresowany szkoleniem dostosowanym do swoich potrzeb, realizowanym w twoim zakładzie pracy ?
Szyte na miarę szkolenia zamknięte.jpg
W celu omówienia szczegółów, prosimy skontaktuj się z nami pod nr:
Tel.: +48 (22) 711 41 41, lub klikając e-mail:


Rabaty i promocje :

10% rabatu dla 3-ego i każdego kolejnego uczestnika zgłoszonego w jednym terminie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

 

Data

Miasto

Kwota netto

Kwota brutto

 

 
20.07.2020 - 24.07.2020 Janki k/Warszawy
3.000,00 PLN 3.690,00 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
14.09.2020 - 18.09.2020 Gliwice
3.000,00 PLN 3.690,00 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
12.10.2020 - 16.10.2020 Janki k/Warszawy
3.000,00 PLN 3.690,00 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
16.11.2020 - 20.11.2020 Gliwice
3.000,00 PLN 3.690,00 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
14.12.2020 - 18.12.2020 Janki k/Warszawy
3.000,00 PLN 3.690,00 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień

Szkolenia
+48 (22) 711 41 41