AUT413 – Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
AUT413
Liczba dni:
2 dni
Liczba uczestników:
grupy do 10 osób
Rodzaj zajęć:
wykład, ćwiczenia praktyczne 
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecieOpis szkolenia

W dyrektywach UE i normach zawarte są wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn i urządzeń. W maszynach często stosuje się zarazem napędy elektryczne jak i pneumatyczne. Również układy sterowania tych napędów mogą być zrealizowane w technice elektrycznej lub pneumatycznej. Podczas seminarium poznają Państwo sposoby optymalnego doboru elementów i systemów wykonanych w obu tych technikach.

Grupa docelowa 

Konstruktorzy mechanicy i elektrycy oraz projektanci i wykonawcy układów sterowania.

Treść szkolenia 

 • dyrektywa maszynowa i normy:
  – zasady wprowadzania dyrektywy maszynowej do prawa krajowego,
  – bezpieczeństwo zgodne z normą PN- EN ISO 13849-1,
  – różnice między normą PN- EN ISO 13849-1 zastępującą normę PN-EN 954-1,
 • elektryczne systemy sterowania związane z bezpieczeństwem:
  – projektowanie i dobór komponentów układów sterowania,
  – urządzenia ryglujące oraz osłony (umiejscowienie kurtyn optoelektronicznych, skanery i maty czułe na nacisk),
  – kategorie funkcji stop i rodzaje pracy,
  – napędy spełniające wymagania bezpieczeństwa (przemienniki częstotliwości, kontrola prędkości i zakresu ruchów),
  – dyskusja i przykłady aplikacji,
 • pneumatyczne systemy sterowania i napędu związane z bezpieczeństwem:
  – wybrane środki ochronne stosowane w układach pneumatycznych,
  – zachowanie się napędów i ich sterowanie,
  – zanik i przywrócenie zasilania ze źródeł energii, ponowne uruchomienie,
  – układy oburęcznego sterowania,
  – analiza przykładowych układów bezpieczeństwa.

Rezultaty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • zna:
  – wymagania bezpieczeństwa związane z nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE,
  – praktyczne aspekty oceny ryzyka zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1,
  – techniczne środki dające możliwość spełnienia wymagań bezpieczeństwa w elektrycznych systemach sterowania związanych z bezpieczeństwem,
  – techniczne środki dające możliwość spełnienia wymagań bezpieczeństwa w pneumatycznych systemach sterowania związanych z bezpieczeństwem.

Wymagania wstępne

Gruntowna wiedza z zakresu budowy układów pneumatyki i elektropneumatyki.

Certyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Cena szkolenia obejmuje:

 • Wielogodzinny kurs realizowany na stanowiskach zawierających komponenty przemysłowe i dydaktyczne,
 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze na własność,
 • Catering w postaci przerw kawowych (kawa, herbata, ciastka) oraz obiadu,
 • Certyfikat ukończenia kursu międzynarodowej firmy.

Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.Szkolenie zamknięte:

Jesteś zainteresowany szkoleniem dostosowanym do swoich potrzeb, realizowanym w twoim zakładzie pracy ?
Szyte na miarę szkolenia zamknięte.jpg
W celu omówienia szczegółów, prosimy skontaktuj się z nami pod nr:
Tel.: +48 (22) 711 41 41, lub klikając e-mail:


Rabaty i promocje :

10% rabatu dla 3-ego i każdego kolejnego uczestnika zgłoszonego w jednym terminie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

 

Data

Miasto

Kwota netto

Kwota brutto

 

 
06.04.2020 - 07.04.2020 Janki k/Warszawy
1.400,00 PLN 1.722,00 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
08.06.2020 - 09.06.2020 Gliwice
1.400,00 PLN 1.722,00 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
10.09.2020 - 11.09.2020 Gliwice
1.400,00 PLN 1.722,00 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
03.12.2020 - 04.12.2020 Janki k/Warszawy
1.400,00 PLN 1.722,00 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień

Szkolenia
+48 (22) 711 41 41