TCM261 Kurs online Podstawy Przemysłu 4.0 - kluczowe elementy i możliwości biznesowe

 
Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
Kurs TCM261 online
Liczba dni:
1 dzień / 7h
Liczba uczestników:
grupy do 10 osób
Rodzaj zajęć:
ćwiczenia praktyczne, wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecieCel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy zapoznają sięz kluczowymi elementami i technologiami Przemysłu 4.0. Zrozumieją, w jaki sposób podstawowe elementy i technologie są ze sobą powiązane i jak mogą prowadzić do poprawy procesów i produktów w przedsiębiorstwie. Ponadto zrozumieją możliwości wynikające z rozwoju nowych modeli biznesowych i co należy wziąć pod uwagę przy wdrażaniu nowych strategii w kierunku Przemysłu 4.0. W trakcie szkolenia omawiane są podstawowe technologie systemów realizujących założenia koncepcji Industry 4.0. Ponadto prezentowane jest praktyczne zastosowanie technologii Przemysłu 4.0 w minifabryce MPS System 203 I4.0.Grupa docelowa

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci konstruktorzy, pracownicy działów HR, kierownicy i kadra zarządzająca przedsiębiorstwem, pracownicy działów R&D, pracownicy działów odpowiedzialnych za inwestycje


Program szkolenia

 • różnice pomiędzy 3, a 4 rewolucją przemysłową,
 • kluczowe składniki i technologie koncepcji Industry 4.0
 • korzyści wynikające ze stosowania Industry 4.0
 • modele biznesowe Przemysłu 4.0,
 • podejście oddolne i odgórne do implementacji systemów zgodnych z Industry 4.0
 • przegląd podstawowych pojęć i technologii Przemysłu 4.0: RFID, Augmented Reality, MES, OPCUA, Smart Maintenance, Machine to Machine communication,
 • rozwój kompetencji pracowników Przemysłu 4.0
 • Przemysł 4.0 w praktyce na przykładzie systemu Festo MPS System 203 I4.0.


Rezultaty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik

 • zna:
  - holistyczną koncepcję Przemysłu 4.0
  - zasadę działania oraz cel stosowania głównych technologii Przemysłu 4.0
  - metody praktycznej implementacji koncepcji Industry 4.0
 • rozumie:
  - w jaki sposób podstawowe elementy i technologie Przemysłu 4.0 są ze sobą powiązane i jak mogą prowadzić do poprawy procesów i produktów w przedsiębiorstwie
 • potrafi:
  - ocenić korzyści płynące z praktycznego stosowania systemów Industry 4.0

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza technicznaCertyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Cena szkolenia obejmuje:

 • Wielogodzinny kurs realizowany na stanowiskach zawierających komponenty przemysłowe i dydaktyczne,
 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze na własność,
 • Catering w postaci przerw kawowych (kawa, herbata, ciastka) oraz obiadu,
 • Certyfikat ukończenia kursu międzynarodowej firmy.

Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.Szkolenie zamknięte:

Jesteś zainteresowany szkoleniem dostosowanym do swoich potrzeb, realizowanym w twoim zakładzie pracy ?
Szyte na miarę szkolenia zamknięte.jpg
W celu omówienia szczegółów, prosimy skontaktuj się z nami pod nr:
Tel.: +48 (22) 711 41 41, lub klikając e-mail:


Rabaty i promocje :

10% rabatu dla 3-ego i każdego kolejnego uczestnika zgłoszonego w jednym terminie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

Szkolenia
+48 (22) 711 41 41