PN293 Kurs online – Podstawy nowoczesnej pneumatyki dla operatorów

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
PN293 Kurs online
Liczba dni:
2 dni
Liczba uczestników:
grupy do 10 osób
Rodzaj zajęć:
warsztat komputerowy, wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie


Opis szkolenia

Autonomiczne utrzymanie ruchu jest jednym z filarów Total Productive Maintenance (TPM). W celu wykonania określonych działań dotyczących rozwiązywania problemów i konserwacji maszyn i lini produkcyjnych operatorzy muszą znać podstawy stosowanej technologi i terminologii. Szkolenie przygotowuje operatorów do samodzielnej pracy w zakresie autonomicznego utrzymania w zakresie obsługi pneumatycznych maszyn i urządzeń.


Grupa docelowa

Operatorzy, pracownicy produkcji, pracownicy utrzymania ruchu,

Program szkolenia

 • własności sprężonego powietrza,
 • bezpieczeństwo układów pneumatycznych
 • symbole graficzne elementów pneumatycznych
 • zanieczyszczenia i ich usuwanie – normy jakości powietrza wg ISO,
 • zespół przygotowania powietrza – filtr, reduktor ciśnienia, smarownica, budowa i działanie.
 • konserwacja zespołu przygotowania powietrza; wymiana wkładów filtrujących
 • przegląd konstrukcji siłowników, budowa i działanie
 • klasyfikacja zaworów, oznaczenia zaworów, przegląd konstrukcji, budowa i działanie
 • analiza przypadków usterek układów pneumatycznych m.in. : spadki ciśnienia, przecieki gromadzenie się oleju na elementach.


Korzyści dla słuchaczy, rezultaty kształcenia

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik:
zna:
 • własności sprężonego powietrza i sposób jego właściwego przygotowania,
 • warunki zapewnienia ciągłej i niezawodnej pracy elementów pneumatycznych,
potrafi:
 • identyfikować komponenty pneumatyczne oraz
 • określać ich budowę, przeznaczenie i zasadę działania,
 • znajdować podstawowe usterki komponentów i układów sterowania pneumatycznego,
 • czytać proste schematy pneumatyczne oraz przeprowadzać analizę ich działania,
 • interpretować dokumentację pneumatyczną i dane odnoszące się do elementów pneumatyki.


Wymagania wstępne

Ogólna wiedza technicznaCertyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą: