PN281 Kurs online – Podstawy elektropneumatyki


 

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
PN281 Kurs online
Liczba dni:
2 dni
Liczba uczestników:
grupy do 1 osób
Rodzaj zajęć:
warsztat komputerowy, wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie

 

Cel szkolenia

Kurs online z zakresu podstaw budowy, działania i zastosowania elementów pneumatyki sterowanych elektrycznie.

 

Grupa docelowa 

Operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

 

Treść szkolenia

Dzień 1:

1.Wprowadzenie do FluidSim
2. Podstawowe pojęcia techniki sterowania
2.1. Rodzaje energii w części sterującej i roboczej
3. Podstawy elektrotechniki
3.1. Obwody elektryczne
3.2. Napięcie i prąd elektryczny
4. Symbole graficzne elementów elektrycznych i elektropneumatycznych wg ISO 1219
5. Elektryczne, pneumatyczne i elektropneumatyczne elementy automatyki
5.1. Napędy pneumatyczne
5.2. Przekaźniki
5.3. Zawory sterowane elektrycznie
6. Budowa typowych układów sterowania elektropneumatycznego
6.1.Sterowanie siłownikiem:
- Sterowanie bezpośrednie siłownikiem
- Sterowanie pośrednie siłownikiem
6.2. Układy realizujące funkcje logiczne
- Funkcja „LUB”
- Funkcja „I”


Dzień 2:

6.3. Zastosowanie wyłączników krańcowych
- Układ z zaworem monostabilnym
- Układ z zaworem impulsowym
6.4. Układy z podtrzymaniem -
- Układ z dominacją „START”
- Układ z dominacją „STOP”
6.5. Zastosowanie przekaźnika czasowego
- Układ z odmierzaniem czasu
- Układ z blokadą czasową
6.6. Zastosowanie sensorów - indukcyjne i pojemnościowe
- Układ segregacji elementów
7. Test sprawdzający – zakończenie szkolenia + ankieta + podsumowanie


Rezultaty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:
 • zna:
  – własności sprężonego powietrza i sposób jego przygotowania,
  – warunki zapewnienia ciągłej i niezawodnej pracy elementów elektropneumatycznych,
 • potrafi:
  – identyfikować komponenty elektropneumatyczne oraz określać ich budowę, przeznaczenie i zasadę działania,
  – projektować, montować i sprawdzać poprawności działania prostych układów elektropneumatycznych,
  – znajdować usterki komponentów i układów sterowania elektropneumatycznego,
  – czytać schematy elektropneumatyczne oraz przeprowadzać analizę ich działania,
  – interpretować dokumentację elektropneumatyczną i dane odnoszące się do elementów elektropneumatyki.

 

Wymagania wstępne

Szkolenie „Podstawy pneumatyki” (PN111)

 

Certyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą: