PN232 Kurs online – Minimalizacja strat - efektywność energetyczna układów pneumatyki

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
PN232 Kurs online
Liczba dni:
1 dzień
Liczba uczestników:
grupy do 10 osób
Rodzaj zajęć:
warsztat komputerowy, wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie


Opis szkolenia

Ten kurs online umożliwia poznanie zasad wykorzystania sprężonego powietrza do napędu urządzeń oraz budowy i działania pneumatycznych elementów wykonawczych i sterujących.


Grupa docelowa

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci-konstruktorzy, operatorzy, inżynierowie produkcji


Program szkolenia

 • produkcja sprężonego powietrza oraz jego koszty w oparciu o przykłady,
 • jakość sprężonego powietrza dla różnych zastosowań,
 • identyfikacja miejsc nadmiernego zużycia sprężonego powietrza, pomiary wycieków i obliczanie związanych z nimi kosztów,
 • osuszanie sprężonego powietrza i związane z tym koszty,
 • dopasowanie sieci dystrybucyjnej do warunków optymalnej pracy urządzeń,
 • przystosowanie instalacji i przyłączy pneumatycznych do łatwego serwisowania,
 • ocena oszczędności wynikających z usprawnień sieci i urządzeń pneumatycznych


Korzyści dla słuchaczy, rezultaty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:

zna:
 • własności sprężonego powietrza i sposób jego właściwego przygotowania,
 • warunki zapewnienia ciągłej i niezawodnej pracy elementów pneumatycznych,

potrafi:
 • identyfikować komponenty pneumatyczne oraz określać ich budowę, przeznaczenie i zasadę działania,
 • znajdować podstawowe usterki komponentów i układów sterowania pneumatycznego,
 • czytać proste schematy pneumatyczne oraz przeprowadzać analizę ich działania,
 • interpretować dokumentację pneumatyczną i dane odnoszące się do elementów pneumatyki.


Wymagania wstępne

Ogólna wiedza technicznaCertyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą: