PN121 Kurs online – Eksploatacja układów pneumatycznych i elektropneumatycznych

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
PN121 Kurs online
Liczba dni:
3 dni
Liczba uczestników:
grupy do 10 osób
Rodzaj zajęć:
warsztat komputerowy, wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie


Opis szkolenia

Szkolenie zapoznaje z metodami zapewnienia bezawaryjnej pracy pneumatycznych i elektropneumatycznych układów i systemów sterowania. Praktyczne ćwiczenia z doboru komponentów, montażu, sprawdzania, usuwania problemów i usterek ułatwiają przeniesienie zdobytej wiedzy na codzienną praktykę. .


Grupa docelowa

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, konstruktorzy inżynierowie produkcji, automatycy.


Treść szkolenia

 • właściwości i dystrybucja sprężonego powietrza
 • nośniki energii: sprężone powietrze i prąd elektryczny
 • ekonomiczność urządzeń pneumatycznych oraz straty wynikłe z ich nieszczelności
 • eksploatacja i konserwacja napędów oraz zaworów pneumatycznych i elektropneumatycznych
 • zespół przygotowania powietrza – eksploatacja,
 • układy sterowania sekwencyjnego i kombinacyjnego: diagram krokowy, elementy taktowo-stopniowe, inne,
 • metody systematycznego poszukiwania usterek
 • elementy techniki podciśnieniowej
 • analiza wybranych układów sterowania


Korzyści dla słuchaczy, rezultaty kształcenia

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik:
zna:
 • ekonomiczność urządzeń pneumatycznych oraz straty wynikłe z nieszczelności urządzeń i instalacji,
 • przyczyny najczęściej występujących awarii i uszkodzeń,
 • części podlegające szybszemu zużyciu
 • podstawy techniki podciśnieniowej oraz wysp zaworowych
potrafi:
 • w sposób metodyczny poszukiwać i naprawiać usterki układów sterowania elektropneumatycznego
 • wymieniać i dobierać elementy zastępcze wykorzystując informacje katalogowe
 • budować i montować układy sterowania sekwencyjnego i kombinacyjnego z użyciem diagramów krokowych, elementów taktowo-stopniowych, planu funkcyjnego


Wymagania wstępne

Ogólna wiedza technicznaCertyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

Szkolenia
+48 (22) 711 41 41