PN111 Kurs online – Podstawy pneumatyki

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
PN111 Kurs online
Liczba dni:
2 dni
Liczba uczestników:
grupy do 10 osób
Rodzaj zajęć:
warsztat komputerowy, wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie


Opis szkolenia

Ten kurs online umożliwia poznanie zasad wykorzystania sprężonego powietrza do napędu urządzeń oraz budowy i działania pneumatycznych elementów wykonawczych i sterujących.


Grupa docelowa

Operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.


Treść szkolenia

Dzień 1:

1. Wprowadzenie do pneumatyki:
- własności sprężonego powietrza
- podstawowe określenia i jednostki,
2. Wytwarzanie i przygotowanie sprężonego powietrza:
- zespół przygotowania powietrza – filtr, reduktor ciśnienia, smarownica,
3. Wprowadzenie do FluidSim
4. Pneumatyczne elementy robocze:
- elementy o ruchu postępowym i obrotowym,
- napędy liniowe tłoczyskowe oraz beztłoczyskowe
5. Symbole graficzne elementów pneumatycznych wg ISO 1219
6. Zawory:
- podział zaworów, oznaczenia zaworów, przegląd konstrukcji
- budowa i działanie


Dzień 2:

7. Budowa typowych układów sterowania – ćwiczenia
7.1.Sterowanie siłownikiem :
- Sterowanie siłownikiem jednostronnego działania
- Sterowanie siłownikiem dwustronnego działania
- Zastosowanie zaworów monostabilnych i impulsowych
7.2. Regulacja prędkości ruchu siłownika:
7.3 Pneumatyczne elementy logiczne „LUB” oraz „I”
7.4 Zastosowanie zaworu progowego
7.5 Zastosowanie zaworu z funkcją opóźnienia
8.Test sprawdzający – zakończenie szkolenia + ankieta + podsumowanie


Korzyści dla słuchaczy, rezultaty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:
 • zna:
  – własności sprężonego powietrza i sposób jego właściwego przygotowania,
  – warunki zapewnienia ciągłej i niezawodnej pracy elementów pneumatycznych,
 • potrafi:
  – identyfikować komponenty pneumatyczne oraz określać ich budowę, przeznaczenie i zasadę działania,
  – projektować, montować i sprawdzać poprawności działania prostych układów pneumatycznych,
  – znajdować usterki komponentów i układów sterowania pneumatycznego,
  – czytać schematy pneumatyczne oraz przeprowadzać analizę ich działania,
  – interpretować dokumentację pneumatyczną i dane odnoszące się do elementów pneumatyki.

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza technicznaCertyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą: