HY611 Kurs online – Podstawy nowoczesnej elektrohydrauliki

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
HY611 Kurs online
Liczba dni:
2 dni
Liczba uczestników:
grupy do 10 osób
Rodzaj zajęć:
warsztat komputerowy, wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie


Opis szkolenia

Szkolenie z zakresu podstaw budowy i działania elektrohydraulicznych układów automatyki oraz budowy i działania elementów i układów elektrohydraulicznych, jak i prostych układów sterujących.

Grupa docelowa

Operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Treść szkolenia

Dzień 1:
1. Wstęp:
- Wady i zalety układów elektrohydraulicznych
- Hydraulika na tle układów pneumatycznych i elektrycznych
2. Podstawowe wielkości:
- ciśnienie, natężenie przepływu
- proste zależności w stanach statycznych: bilans natężeń przepływu, równowaga sił, straty mocy
3. Symbole graficzne:
- czytanie schematów hydraulicznych
4. Zespoły funkcjonalne:
- Budowa, zasada działania, charakterystyki statyczne, możliwe usterki. Budowanie we FluidSim układów elektrohydraulicznych o narzuconej przez prowadzącego funkcjonalności.
4.1 Część zasilająca (omówienie i ćwiczenia we FluidSim)
– zbiornik, pompa, zawory maksymalne, akumulatory, ciecze robocze, filtry – diagnostyka, szukanie usterek i właściwa eksploatacja

Dzień 2:
4.2 Część wykonawcza: (omówienie i ćwiczenia we FluidSim)
- Zespoły elektrohydrauliczne, elektrozawory jedno i dwustopniowe i sposoby ich sterowania, zawory ciśnieniowe, zawory przepływowe.
4.3 Część sterująca: (omówienie i ćwiczenia we FluidSim)
- Elektryczne układy sterowania, układy kombinacyjne i sekwencyjne, czujniki elektryczne wykorzystywane w elektrohydraulice, zasady czytania schematów elektrohydraulicznych.
4.4 Ćwiczenia we FluidSim
- Budowa układów elektrohydraulicznych. Ćwiczenia polegające na budowaniu we FluidSim przez kursantów układów realizujących narzucone zadania z wykorzystaniem omówionych elementów sterujących i wykonawczych. Zadania o różnym stopniu zaawansowania: od prostych po złożone układy sekwencyjne z kilkoma elementami wykonawczymi i czujnikami elektrycznymi.
5. Omówienie i podsumowanie szkolenia

Rezultaty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • zna podstawy funkcjonowania układów hydraulicznych i elektrycznego sterowania,
 • potrafi:
  – zidentyfikować komponenty elektrohydrauliczne, opisać ich budowę, przeznaczenie i działanie,
  – zaprojektować, zmontować i sprawdzić działanie prostych układów ze sterowaniem elektrohydraulicznym,
  – znajdować usterki komponentów elektrohydraulicznych i układów sterowania elektropneumatycznego oraz zapewnić ich ciągłą pracę,
  – czytać schematy układów i sprawdzać ich działanie,
  – interpretować dokumentację techniczną i dane techniczne odnoszące się do układów elektrohydrauliki.

Wymagania wstępne

Kurs „Podstawy nowoczesnej hydrauliki” (HY511).


Certyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

Szkolenia
+48 (22) 711 41 41