TCM221 Przemysł 4.0 : Praktyczne szkolenie z wykorzystaniem minifabryki MPS 203 I4.0

 
Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
TCM221
Liczba dni:
2 dni / 14h
Liczba uczestników:
grupy do 8 osób
Rodzaj zajęć:
ćwiczenia praktyczne, wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy zapoznają sięz kluczowymi elementami i technologiami Przemysłu 4.0. Zrozumieją, w jaki sposób podstawowe elementy i technologie są ze sobą powiązane i jak mogą prowadzić do poprawy procesów i produktów w przedsiębiorstwie. W trakcie szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, konfigurują i parametryzują podstawowe technologie Przemysłu 4.0: RFID, OPC-UA, system zarządzania produkcją MES. Część praktyczna szkolenia realizowana jest w minifabryce MPS System 203 I4.0 produkcji Festo.


Grupa docelowa

Pracownicy utrzymania ruchu, automatycy, projektanci - konstruktorzy, kierownicy działów UR i produkcji, programiści, pracownicy działów R&D.


Treść szkolenia

 • różnice pomiędzy 3, a 4 rewolucją przemysłową,
 • kluczowe składniki i technologie koncepcji Industry 4.0
 • korzyści wynikające ze stosowania Industry 4.0
 • modele biznesowe Przemysłu 4.0,
 • podejście oddolne i odgórne do implementacji systemów zgodnych z Industry 4.0
 • przegląd podstawowych pojęć i technologii Przemysłu 4.0: RFID, Augmented Reality, MES, OPCUA, Smart Maintenance, Machine to Machine communication,
 • rozwój kompetencji pracowników Przemysłu 4.0
 • Przemysł 4.0 w praktyce na przykładzie systemu Festo MPS System 203 I4.0.
 • ćwiczenia praktyczne:
  - podstawy Ethernetu i adresowania
  - konfiguracja serwera OPC-UA
  - ustawienia, trybu pracy oraz charakterystyka czujnika RFID
  - obserwacja wartości w oprogramowaniu TIA Portal
  - konfiguracja systemu MES
  - wysyłanie wiadomości w trybie "push e-mail"
  - zasady komunikacji oraz odczytywanie informacji z WEB serwerów
  - tworzenie interfejsu sterowania z użyciem urządzeń mobilnych


Rezultaty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik

 • zna:
  - zasadę działania oraz cel stosowania głównych technologii Przemysłu 4.0
  - metodę praktycznej implementacji koncepcji Industry 4.0
 • rozumie:
  - w jaki sposób podstawowe elementy i technologie Przemysłu 4.0 są ze sobą powiązane i jak mogą prowadzić do poprawy procesów i produktów w przedsiębiorstwie
 • potrafi:
  - zapisywać, odczytywać i analizować informacje z czujnika RFID
  - konfigurować serwer OPC-UA
  - komunikować się z WEB serwerami
  - wysyłać informacje w trybie push e-mail
  - nadzorować informacje z wykorzystaniem sterownika Siemens S7-1500 w oprogramowaniu TIA Potal


Wymagania wstępne

Ogólna wiedza technicznaCertyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Cena szkolenia obejmuje:

 • Wielogodzinny kurs realizowany na stanowiskach zawierających komponenty przemysłowe i dydaktyczne,
 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze na własność,
 • Catering w postaci przerw kawowych (kawa, herbata, ciastka) oraz obiadu,
 • Certyfikat ukończenia kursu międzynarodowej firmy.

Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.Szkolenie zamknięte:

Jesteś zainteresowany szkoleniem dostosowanym do swoich potrzeb, realizowanym w twoim zakładzie pracy ?
Szyte na miarę szkolenia zamknięte.jpg
W celu omówienia szczegółów, prosimy skontaktuj się z nami pod nr:
Tel.: +48 (22) 711 41 41, lub klikając e-mail:


Rabaty i promocje :

10% rabatu dla 3-ego i każdego kolejnego uczestnika zgłoszonego w jednym terminie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

 

Data

Miasto

Kwota netto

Kwota brutto

 

 
09.06.2022 - 10.06.2022 Janki k/Warszawy
1.700,00 PLN 2.091,00 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
29.09.2022 - 30.09.2022 Janki k/Warszawy
1.700,00 PLN 2.091,00 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
17.11.2022 - 18.11.2022 Janki k/Warszawy
1.700,00 PLN 2.091,00 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień

Szkolenia
+48 (22) 711 41 41