PN293 – Podstawy pneumatyki dla operatorów

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
PN293
Liczba dni:
2 dni / 14h
Liczba uczestników:
grupy do 12 osób
Rodzaj zajęć:
ćwiczenia praktyczne, wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie


Opis szkolenia

Autonomiczne utrzymanie ruchu jest jednym z filarów Total Productive Maintenance (TPM). W celu wykonania określonych działań dotyczących rozwiązywania problemów i konserwacji maszyn i lini produkcyjnych operatorzy musząznać podstawy stosowanej technologi i terminologii. Szkolenie przygotowuje operatorów do samodzielnej pracy w zakresie autonomicznego utrzymania w zakresie obsługi pneumatycznych maszyn i urządzeń.


Grupa docelowa

Pracownicy produkcji, operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu.


Treść szkolenia:

Wprowadzenie do pneumatyki

 • własności sprężonego powietrza
 • podstawowe określenia i jednostki
 • bezpieczeństwo układów pneumatycznych
 • Symbole graficzne elementów pneumatycznych wg ISO 1219

Wytwarzanie i przygotowanie sprężonego powietrza:

 • zanieczyszczenia i ich usuwanie – normy jakości powietrza wg ISO,
 • zespół przygotowania powietrza – filtr, reduktor ciśnienia, smarownica, budowa i działanie.
 • konserwacja zespołu przygotowania powietrza; wymiana wkładów filtrujących

Pneumatyczne elementy wykonawcze:

 • przegląd konstrukcji, budowa i działanie

Zawory:

 • klasyfikacja zaworów, oznaczenia zaworów, przegląd konstrukcji, budowa i działanie

Ćwiczenia praktyczne – samodzielny montaż oraz sprawdzanie działania układów i eliminowanie błędów:

 • Sterowanie siłownikiem jednostronnego działania
 • Sterowanie siłownikiem dwustronnego działania
 • Zastosowanie zaworów monostabilnych i impulsowych
 • Regulacja prędkości ruchu siłownika
 • Pomiary ciśnienia i przepływu

Analiza przypadków usterek układów pneumatycznych

 • Gromadzenie się oleju na elementach
 • Spadki ciśnienia niewynikające z normalnej pracy układu
 • Przecieki
 • Zatkanie przewodów doprowadzających powietrze do elementów ruchomych
 • Niepoprawna praca siłownika
 • Spóźniona, przedwczesna lub brak reakcji układu

Rezultaty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik:
 • zna:
  – własności sprężonego powietrza i sposób jego właściwego przygotowania,
  – warunki zapewnienia ciągłej i niezawodnej pracy elementów pneumatycznych,
 • potrafi:
  – identyfikować komponenty pneumatyczne oraz określać ich budowę, przeznaczenie i zasadę działania,
  – znajdować podstawowe usterki komponentów i układów sterowania pneumatycznego,
  – czytać proste schematy pneumatyczne oraz przeprowadzać analizę ich działania,
  – interpretować dokumentację pneumatyczną i dane odnoszące się do elementów pneumatyki.

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza technicznaCertyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Cena szkolenia obejmuje:

 • Wielogodzinny kurs realizowany na stanowiskach zawierających komponenty przemysłowe i dydaktyczne,
 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze na własność,
 • Catering w postaci przerw kawowych (kawa, herbata, ciastka) oraz obiadu,
 • Certyfikat ukończenia kursu międzynarodowej firmy.

Szkolenie w zakładzie klienta:

Szkolenie realizowane jest również na zamówienie w siedzibie klienta. Ze względu na realizację dodatkowej części praktycznej szkolenia na linii produkcyjnej klienta czas szkolenia wydłuża się do 3 dni.Szkolenie zamknięte:

Jesteś zainteresowany szkoleniem dostosowanym do swoich potrzeb, realizowanym w twoim zakładzie pracy ?
Szyte na miarę szkolenia zamknięte.jpg
W celu omówienia szczegółów, prosimy skontaktuj się z nami
tel.: +48 882 081 417, e-mail:


Rabaty i promocje :

10% rabatu dla 3-ego i każdego kolejnego uczestnika zgłoszonego w jednym terminie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

 • systemu rezerwacyjnego na stronie internetowej,
 • wysyłając kartę zgłoszenia :
 • bezpośrednio pod nr Tel.: +48 882 081 417
 

Data

Miasto

Kwota netto

Kwota brutto

 

 
03.11.2022 - 04.11.2022 Janki k/Warszawy
1.500,00 PLN 1.845,00 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień