PN281 – Podstawy elektropneumatyki

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
PN281
Liczba dni:
3 dni
Liczba uczestników:
grupy do 12 osób
Rodzaj zajęć:
ćwiczenia praktyczne, wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie

 

Cel szkolenia

Szkolenie z zakresu podstaw budowy, działania i zastosowania elementów pneumatyki sterowanych elektrycznie.

 

Grupa docelowa 

Operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

 

Treść szkolenia

 • budowa i zastosowanie elektropneumatycznych elementów sterujących,
 • łączenie elektrycznego modułu sterującego i pneumatycznej sekcji wykonawczej,
 • budowa i zasada działania elektrozaworów sterujących – od pojedynczego elektrozaworu do wyspy zaworowej,
 • symbole stosowane na schematach elektropneumatycznych wg PN-ISO 1219-1,
 • budowa i zasada działania prostych układów sterowania elektropneumatycznego,
 • zasady bezpiecznej pracy ze sprężonym powietrzem,
 • ćwiczenia praktyczne – samodzielny montaż, sprawdzenie poprawności działania zbudowanych układów elektropneumatycznych oraz znajdowanie i eliminacja ewentualnych błędów.

 

Korzyści dla uczestnika, rezultaty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:
 • zna:
  – własności sprężonego powietrza i sposób jego przygotowania,
  – warunki zapewnienia ciągłej i niezawodnej pracy elementów elektropneumatycznych,
 • potrafi:
  – identyfikować komponenty elektropneumatyczne oraz określać ich budowę, przeznaczenie i zasadę działania,
  – projektować, montować i sprawdzać poprawności działania prostych układów elektropneumatycznych,
  – znajdować usterki komponentów i układów sterowania elektropneumatycznego,
  – czytać schematy elektropneumatyczne oraz przeprowadzać analizę ich działania,
  – interpretować dokumentację elektropneumatyczną i dane odnoszące się do elementów elektropneumatyki.

 

Wymagania wstępne

Szkolenie „Podstawy pneumatyki” (PN111)

 

Certyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Cena szkolenia obejmuje:

 • Wielogodzinny kurs realizowany na stanowiskach zawierających komponenty przemysłowe i dydaktyczne,
 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze na własność,
 • Catering w postaci przerw kawowych (kawa, herbata, ciastka) oraz obiadu,
 • Certyfikat ukończenia kursu międzynarodowej firmy.

Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.Szkolenie zamknięte:

Jesteś zainteresowany szkoleniem dostosowanym do swoich potrzeb, realizowanym w twoim zakładzie pracy ?
Szyte na miarę szkolenia zamknięte.jpg
W celu omówienia szczegółów, prosimy skontaktuj się z nami
tel.: +48 882 081 417, e-mail:


Rabaty i promocje :

10% rabatu dla 3-ego i każdego kolejnego uczestnika zgłoszonego w jednym terminie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

 • systemu rezerwacyjnego na stronie internetowej,
 • wysyłając kartę zgłoszenia :
 • bezpośrednio pod nr Tel.: +48 882 081 417
 

Data

Miasto

Kwota netto

Kwota brutto

 

 
17.10.2022 - 19.10.2022 Janki k/Warszawy
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
26.10.2022 - 28.10.2022 Gliwice
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
14.11.2022 - 16.11.2022 Janki k/Warszawy
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
30.11.2022 - 02.12.2022 Gliwice
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
12.12.2022 - 14.12.2022 Janki k/Warszawy
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
 

Szkolenie zostało dodane do Twojego koszyka seminariów.

Do koszyka