PN232 – Efektywność energetyczna układów pneumatycznych

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
PN232
Liczba dni:
1 dzień
Liczba uczestników:
grupy do 10 osób
Rodzaj zajęć:
ćwiczenia praktyczne, wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie

 

Cel szkolenia

Nieszczelności w instalacjach i urządzeniach ze sprężonym powietrzem, złe wymiarowanie sieci dystrybucyjnej, spadki ciśnienia powietrza na elementach łączących oraz inne usterki powodują wzrost zużycia energii oraz kosztów wytwarzania i dystrybucji sprężonego powietrza. Szkolenie zapoznaje z zasadami i metodami zapobiegania stratom energii pod kątem obniżenia kosztów wytwarzania sprężonego powietrza oraz wzrostu produktywności zakładu.

 

Grupa docelowa 

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu, kadra menadżerska.

 

Treść szkolenia 

 • produkcja sprężonego powietrza oraz jego koszty w oparciu o przykłady,
 • jakość sprężonego powietrza dla różnych zastosowań,
 • zasady bezpiecznej pracy ze sprężonym powietrzem,
 • identyfikacja miejsc nadmiernego zużycia sprężonego powietrza, pomiary wycieków i obliczanie związanych z nimi kosztów,
 • osuszanie sprężonego powietrza i związane z tym koszty,
 • dopasowanie sieci dystrybucyjnej do warunków optymalnej pracy urządzeń,
 • przystosowanie instalacji i przyłączy pneumatycznych do łatwego serwisowania,
 • ocena oszczędności wynikających z usprawnień sieci i urządzeń pneumatycznych.

 

Korzyści dla uczestnika, rezultaty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:
 • zna:
  – sposoby ograniczania zużycia energii w zakładzie,
  – zna związki pomiędzy różnymi formami energii,
 • potrafi:
  – identyfikować miejsca nadmiernego zużycia energii,
  – obliczyć koszty wytwarzania i dystrybucji sprężonego powietrza,
  – określić warunki dopasowania sieci dystrybucyjnej do zasad optymalnej pracy urządzenia.

 

Wymagania wstępne

Szkolenia „Podstawy pneumatyki” (PN111), „Podstawy elektropneumatyki” (PN281)


Certyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Cena szkolenia obejmuje:

 • Wielogodzinny kurs realizowany na stanowiskach zawierających komponenty przemysłowe i dydaktyczne,
 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze na własność,
 • Catering w postaci przerw kawowych (kawa, herbata, ciastka) oraz obiadu,
 • Certyfikat ukończenia kursu międzynarodowej firmy.

Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.Szkolenie zamknięte:

Jesteś zainteresowany szkoleniem dostosowanym do swoich potrzeb, realizowanym w twoim zakładzie pracy ?
Szyte na miarę szkolenia zamknięte.jpg
W celu omówienia szczegółów, prosimy skontaktuj się z nami
tel.: +48 882 081 417, e-mail:


Rabaty i promocje :

10% rabatu dla 3-ego i każdego kolejnego uczestnika zgłoszonego w jednym terminie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

 • systemu rezerwacyjnego na stronie internetowej,
 • wysyłając kartę zgłoszenia :
 • bezpośrednio pod nr tel.: +48 882 081 417
 

Data

Miasto

Kwota netto

Kwota brutto

 

 
23.11.2022 - 23.11.2022 Janki k/Warszawy
850,00 PLN 1.045,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień