PN211 – Obsługa systemów pneumatyki i elektropneumatyki

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
PN211
Liczba dni:
5 dni
Liczba uczestników:
grupy do 12 osób
Rodzaj zajęć:
ćwiczenia praktyczne, wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie

 

Cel szkolenia

Intensywny trening łączące zagadnienia pneumatyki i elektropneumatyki, pozwalające na rozwiązywanie zróżnicowanych problemów związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń i systemów pneumatycznych. Treść i sposób realizacji szkolenia ukierunkowane są na wskazywanie uczestnikom właściwej drogi rozwiązywania praktycznych problemów w zakładzie pracy.
 

 

Grupa docelowa 

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

 

Treść szkolenia

 • właściwości sprężonego powietrza, jego produkcja, przygotowanie i dystrybucja,
 • budowa i działanie pneumatycznych elementów automatyki,
 • funkcje obwodów pneumatycznych i elektropneumatycznych,
 • kombinacja pneumatycznego napędu i elektrycznego sterowania,
 • symbole używane w schematach pneumatycznych wg PN-ISO 1219-1,
 • budowa i działanie prostych układów sterowania,
 • struktura i funkcje elektrycznych urządzeń przełączających i zaworów sterujących,
 • wyspy zaworowe w układach pneumatyki,
 • zasady bezpiecznej pracy ze sprężonym powietrzem,
 • montaż i konserwacja elementów pneumatyki i sterowania,
 • obsługa urządzeń pneumatycznych oraz systemowe poszukiwanie i wykrywanie usterek,
 • aktualna normalizacja i przepisy dotyczące pneumatyki,
 • ćwiczenia praktyczne – samodzielny montaż, sprawdzanie działania oraz ewentualne poszukiwanie i eliminacja błędów.

Korzyści dla uczestników, rezultaty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:
 • zna własności sprężonego powietrza i sposób jego przygotowania,
 • umie:
  – identyfikować komponenty pneumatycznych pod względem ich budowy, przeznaczenia i działania,
  – projektować, montować oraz sprawdzać poprawność działania prostych układów pneumatycznych,
  – znajdować usterki komponentów i układów sterowania pneumatycznego,
  – zapewnić warunki ciągłej i niezawodnej pracy elementów pneumatycznych,
  – czytać schematy pneumatyczne oraz dokonywać analizy ich działania,
  – interpretować dokumentację pneumatyczną i dane odnoszące się do układów pneumatyki.

 

Wymagania wstępne 

Ogólna wiedza techniczna

 

Certyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Cena szkolenia obejmuje:

 • Wielogodzinny kurs realizowany na stanowiskach zawierających komponenty przemysłowe i dydaktyczne,
 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze na własność,
 • Catering w postaci przerw kawowych (kawa, herbata, ciastka) oraz obiadu,
 • Certyfikat ukończenia kursu międzynarodowej firmy.

Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.Szkolenie zamknięte:

Jesteś zainteresowany szkoleniem dostosowanym do swoich potrzeb, realizowanym w twoim zakładzie pracy ?
Szyte na miarę szkolenia zamknięte.jpg
W celu omówienia szczegółów, prosimy skontaktuj się z nami
tel.: +48 882 081 417, e-mail:


Rabaty i promocje :

10% rabatu dla 3-ego i każdego kolejnego uczestnika zgłoszonego w jednym terminie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

 • systemu rezerwacyjnego na stronie internetowej,
 • wysyłając kartę zgłoszenia :
 • bezpośrednio pod nr Tel.: +48 882 081 417
 

Data

Miasto

Kwota netto

Kwota brutto

 

 
14.11.2022 - 18.11.2022 Janki k/Warszawy
3.000,00 PLN 3.690,00 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
05.12.2022 - 09.12.2022 Gliwice
3.000,00 PLN 3.690,00 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień