PN152 – Wykorzystanie podciśnienia w technice montażu

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
PN152
Liczba dni:
2 dni
Liczba uczestników:
grupy do 9 osób
Rodzaj zajęć:
ćwiczenia praktyczne, wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie

 

Cel szkolenia

Szkolenie zapoznaje z m wytwarzania podciśnienia, metodami jego pomiaru, jak również zasadami doboru zbiorników i przyssawek oraz zaworów i czujników. Uczestnicy poznają specyficzne cechy urządzeń próżniowych w porównaniu z urządzeniami ze sprężonym powietrzem.


Grupa docelowa

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

 

Treść szkolenia

 • wytwarzanie i dystrybucja podciśnienia,
 • różnice w technice montażu opartej na technologii podciśnieniowej w stosunku do konwencjonalnej, w zakresie pobierania, transportu i odkładania materiału,
 • pomiar podciśnienia dla celów sterowania,
 • dobór rozmiarów przyssawek,
 • wymagana jakość powietrza dla systemów podciśnieniowych,
 • wpływ cech materiałów przy stosowaniu chwytaków podciśnieniowych,
 • ćwiczenia praktyczne – pomiar podciśnienia, zastosowania techniki podciśnieniowej.

 

Korzyści dla uczestnika, rezultaty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • rozumie zasady techniki podciśnieniowej,
 • zna metody praktycznego wykorzystania podciśnienia w technikach montażu,
 • potrafi:
  – dobrać komponenty niezbędne do wytwarzania podciśnienia,
  – dobrać rodzaj przyssawki do różnych zastosowań przemysłowych,
  – wykrywać i usuwać usterki w urządzeniach stosujących podciśnienie.

 

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza techniczna

 


Certyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Cena szkolenia obejmuje:

 • Wielogodzinny kurs realizowany na stanowiskach zawierających komponenty przemysłowe i dydaktyczne,
 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze na własność,
 • Catering w postaci przerw kawowych (kawa, herbata, ciastka) oraz obiadu,
 • Certyfikat ukończenia kursu międzynarodowej firmy.

Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.Szkolenie zamknięte:

Jesteś zainteresowany szkoleniem dostosowanym do swoich potrzeb, realizowanym w twoim zakładzie pracy ?
Szyte na miarę szkolenia zamknięte.jpg
W celu omówienia szczegółów, prosimy skontaktuj się z nami
tel.: +48 882 081 417, e-mail:


Rabaty i promocje :

10% rabatu dla 3-ego i każdego kolejnego uczestnika zgłoszonego w jednym terminie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

 • systemu rezerwacyjnego na stronie internetowej,
 • wysyłając kartę zgłoszenia :
 • bezpośrednio pod nr tel.: +48 882 081 417
 

Data

Miasto

Kwota netto

Kwota brutto

 

 
07.12.2022 - 08.12.2022 Janki k/Warszawy
1.500,00 PLN 1.845,00 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień