PN122 – Logika pneumatyczna

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
PN122
Liczba dni:
3 dni
Liczba uczestników:
grupy do 12 osób
Rodzaj zajęć:
ćwiczenia praktyczne, wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie


Cel szkolenia

Szkolenie zapoznaje z budową i zasadą działania pneumatycznych elementów logicznych oraz ich wykorzystaniem w budowie zaawansowanych układów sterowania sekwencyjnego i kombinacyjnego opartych na pneumatyce. Praktyczne ćwiczenia z doboru komponentów, montażu i sprawdzenia poprawności działania oparte są na rzeczywistych przykładach aplikacji spotykanych w przemyśle.


Grupa docelowa

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.


Treść szkolenia

 • elementy logiczne w pneumatyce,
 • algebra Boole'a, opis i minimalizacja funkcji logicznych,
 • układy kombinacyjne i sekwencyjne,
 • struktury kaskadowe i łańcuchowe,
 • montaż i sprawdzenie poprawności działania układów pneumatycznych,
 • pneumatyczne systemy sterowania maszyn,
 • ćwiczenia praktyczne samodzielny montaż, sprawdzenie poprawności działania zbudowanych układów pneumatycznych oraz znajdowanie
 • i eliminacja ewentualnych błędów.

Korzyści dla słuchaczy, rezultaty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • potrafi:
  – czytać schematy pneumatyczne oraz przeprowadzać analizę ich działania,
  – montować i uruchamiać złożone urządzenia pneumatyczne,
  – identyfikować komponenty pneumatyczne oraz określać ich budowę,
  przeznaczenie i zasadę
  – działania,
  – projektować, montować i sprawdzać poprawność działania złożonych układów pneumatycznych,
  – znajdować usterki komponentów i układów sterowania pneumatycznego,
  – interpretować dokumentację pneumatyczną i dane odnoszące się do elementów pneumatyki.

 •  zna:
  – zasady projektowania złożonych układów sterowania pneumatycznego,
  – zasady sterowania sekwencyjnego i kombinacyjnego,
  – zasady logiki i wykorzystania jej do minimalizacji funkcji logicznych

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza techniczna, PN111 - Podstawy pneumatyki

 


Certyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Cena szkolenia obejmuje:

 • Wielogodzinny kurs realizowany na stanowiskach zawierających komponenty przemysłowe i dydaktyczne,
 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze na własność,
 • Catering w postaci przerw kawowych (kawa, herbata, ciastka) oraz obiadu,
 • Certyfikat ukończenia kursu międzynarodowej firmy.

Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.Szkolenie zamknięte:

Jesteś zainteresowany szkoleniem dostosowanym do swoich potrzeb, realizowanym w twoim zakładzie pracy ?
Szyte na miarę szkolenia zamknięte.jpg
W celu omówienia szczegółów, prosimy skontaktuj się z nami
tel.: +48 882 081 417, e-mail:


Rabaty i promocje :

10% rabatu dla 3-ego i każdego kolejnego uczestnika zgłoszonego w jednym terminie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

 • systemu rezerwacyjnego na stronie internetowej,
 • wysyłając kartę zgłoszenia :
 • bezpośrednio pod nr tel.: +48 882 081 417
 

Data

Miasto

Kwota netto

Kwota brutto

 

 
28.11.2022 - 30.11.2022 Janki k/Warszawy
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień