PN121 – Eksploatacja i diagnostyka układów pneumatycznych i elektropneumatycznych

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
PN121
Liczba dni:
3 dni
Liczba uczestników:
grupy do 12 osób
Rodzaj zajęć:
ćwiczenia praktyczne na stanowiskach szkoleniowych, wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie


Cel szkolenia

Szkolenie zapoznaje z metodami zapewnienia bezawaryjnej pracy pneumatycznych i elektropneumatycznych układów i systemów sterowania. Praktyczne ćwiczenia z doboru komponentów, montażu, sprawdzania, usuwania problemów i usterek ułatwiają przeniesienie zdobytej wiedzy na codzienną praktykę.


Grupa docelowa

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.


Treść szkolenia

 • montaż i sprawdzanie poprawności działania systemów pneumatycznych i elektropneumatycznych,
 • analiza procesów sterowania za pomocą GRAFCET zgodnie z normą PN-EN 60848:2003,
 • funkcje obwodów pneumatycznych i elektropneumatycznych,
 • rodzaje wysp zaworowych,
 • tryby pracy maszyn (automatyczny, manualny, zatrzymanie awaryjne),
 • elektropneumatyczne i elektroniczne systemy sterowania maszyn,
 • zasady bezpiecznej pracy ze sprężonym powietrzem,
 • montaż i obsługa elementów pneumatyki i sterowania,
 • ćwiczenia praktyczne – systematyczne poszukiwanie, rozpoznawanie i usuwanie usterek.

Korzyści dla słuchaczy

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • potrafi:
  – czytać schematy układów pneumatycznych i elektropneumatycznych oraz sprawdzać ich działanie,
  – montować i uruchamiać złożone urządzenia pneumatyczne,
  – w systematyczny sposób poszukiwać, rozpoznawać i usuwać usterki w urządzeniach pneumatycznych,
 • zna funkcje sterowników PLC w systemach automatyki i ich rolę w prawidłowym działaniu urządzeń pneumatycznych.

Wymagania wstępne

Szkolenia „Podstawy pneumatyki” (PN111), „Podstawy elektropneumatyki” (PN281).

 


Certyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Cena szkolenia obejmuje:

 • Wielogodzinny kurs realizowany na stanowiskach zawierających komponenty przemysłowe i dydaktyczne,
 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze na własność,
 • Catering w postaci przerw kawowych (kawa, herbata, ciastka) oraz obiadu,
 • Certyfikat ukończenia kursu międzynarodowej firmy.

Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.Szkolenie zamknięte:

Jesteś zainteresowany szkoleniem dostosowanym do swoich potrzeb, realizowanym w twoim zakładzie pracy ?
Szyte na miarę szkolenia zamknięte.jpg
W celu omówienia szczegółów, prosimy skontaktuj się z nami
tel.: +48 882 081 417, e-mail:


Rabaty i promocje :

10% rabatu dla 3-ego i każdego kolejnego uczestnika zgłoszonego w jednym terminie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

 • systemu rezerwacyjnego na stronie internetowej,
 • wysyłając kartę zgłoszenia :
 • bezpośrednio pod nr tel.: +48 882 081 417
 

Data

Miasto

Kwota netto

Kwota brutto

 

 
12.10.2022 - 14.10.2022 Gliwice
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
02.11.2022 - 04.11.2022 Janki k/Warszawy
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
14.12.2022 - 16.12.2022 Gliwice
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień