PN111 – Podstawy pneumatyki

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
PN111 Podstawy pneumatyki
Liczba dni:
3 dni
Liczba uczestników:
grupy do 12 osób
Rodzaj zajęć:
ćwiczenia praktyczne, wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie


Opis szkolenia Podstawy pneumatyki

Szkolenie umożliwia poznanie zasad wykorzystania sprężonego powietrza do napędu urządzeń oraz budowy i działania pneumatycznych elementów wykonawczych i sterujących.


Grupa docelowa Podstawy pneumatyki

Operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.


Treść szkolenia Podstawy pneumatyki

 • właściwości sprężonego powietrza, jego produkcja, przygotowanie i dystrybucja,
 • konstrukcja i działanie elementów pneumatycznych (wykonawczych i sterujących),
 • łączenie napędów i zaworów pneumatycznych (oznaczenia przyłączy zaworu),
 • budowa i zasada działania zaworów sterujących - od pojedynczego zaworu do wyspy zaworowej,
 • symbole stosowane na schematach pneumatycznych wg PN-EN 1219-1,
 • budowa i działanie prostych układów sterowania pneumatycznego,
 • zasady bezpiecznej pracy ze sprężonym powietrzem,
 • ćwiczenia praktyczne – samodzielny montaż, sprawdzenie poprawności działania zbudowanych układów pneumatycznych oraz znajdowanie i eliminacja ewentualnych błędów.

Korzyści dla słuchaczy, rezultaty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:
 • zna:
  – własności sprężonego powietrza i sposób jego właściwego przygotowania,
  – warunki zapewnienia ciągłej i niezawodnej pracy elementów pneumatycznych,
 • potrafi:
  – identyfikować komponenty pneumatyczne oraz określać ich budowę, przeznaczenie i zasadę działania,
  – projektować, montować i sprawdzać poprawności działania prostych układów pneumatycznych,
  – znajdować usterki komponentów i układów sterowania pneumatycznego,
  – czytać schematy pneumatyczne oraz przeprowadzać analizę ich działania,
  – interpretować dokumentację pneumatyczną i dane odnoszące się do elementów pneumatyki.

Wymagania wstępne, Podstawy pneumatyki :

Ogólna wiedza technicznaCertyfikat:

Po ukończeniu szkolenia podstawy pneumatyki uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Cena szkolenia obejmuje:

 • Wielogodzinny kurs realizowany na stanowiskach zawierających komponenty przemysłowe i dydaktyczne,
 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze na własność,
 • Catering w postaci przerw kawowych (kawa, herbata, ciastka) oraz obiadu,
 • Certyfikat ukończenia kursu międzynarodowej firmy.

Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.Szkolenie zamknięte:

Jesteś zainteresowany szkoleniem dostosowanym do swoich potrzeb, realizowanym w twoim zakładzie pracy ?
Szyte na miarę szkolenia zamknięte.jpg
W celu omówienia szczegółów, prosimy skontaktuj się z nami pod nr:
Tel.: +48 (22) 711 41 41, lub klikając e-mail:


Rabaty i promocje :

10% rabatu dla 3-ego i każdego kolejnego uczestnika zgłoszonego w jednym terminie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

 

Data

Miasto

Kwota netto

Kwota brutto

 

 
16.08.2022 - 18.08.2022 Janki k/Warszawy
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
31.08.2022 - 02.09.2022 Gliwice
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
28.09.2022 - 30.09.2022 Janki k/Warszawy
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
19.10.2022 - 21.10.2022 Gliwice
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
02.11.2022 - 04.11.2022 Janki k/Warszawy
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
23.11.2022 - 25.11.2022 Gliwice
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
05.12.2022 - 07.12.2022 Janki k/Warszawy
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
 

Szkolenia
+48 (22) 711 41 41