EL111 – Podstawy inżynierii elektrycznej i napędów elektrycznych

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
EL111
Liczba dni:
3 dni
Liczba uczestników:
grupy do 9 osób
Rodzaj zajęć:
ćwiczenia praktyczne, wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie

Opis szkolenia

Szkolenie zapoznaje z podstawowymi pojęciami, prawami i definicjami z zakresu elektrotechniki oraz zasadami budowy i działania napędów elektromechanicznych.

Grupa docelowa

Operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Treść szkolenia

 • istota przepływu prądu elektrycznego, podstawowe wielkości i definicje,
 • podstawowe prawa w obwodach elektrycznych – obwody szeregowe i równoległe,
 • mierniki i ich użycie (sposoby pomiaru, błędy pomiarowe),
 • praca i moc,
 • ładowanie i rozładowanie kondensatora w obwodach prądu stałego,
 • przewodniki, półprzewodniki, izolatory,
 • elementy obwodów elektrycznych (diody i ich zastosowanie w automatyce),
 • prąd przemienny, źródła prądu przemiennego, urządzenia i ich parametry,
 • rodzaje silników (krokowe, serwo AC, serwo DC), zasada działania, budowa i parametry,
 • napędy liniowe – rodzaje, budowa, zasady działania, uruchomienie,
 • napędy serwo – AC i DC (rodzaje, budowa, zasady działania, uruchomienie),
 • bezpieczeństwo pracy z urządzeniami elektrycznymi,
 • ćwiczenia praktyczne – konfiguracja i uruchomienie napędów z różnymi silnikami.

Rezultaty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • zna:
  – podstawowe wielkości, definicje i prawa dotyczące obwodów elektrycznych,
  – zasady generowania prądu przemiennego i działania podstawowych urządzeń prądu przemiennego oraz ich podstawowe parametry,
  – rodzaje, budowę, działanie i zastosowanie napędów z silnikami krokowymi i silnikami serwo,
  – oraz stosuje zasady bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi,
 • potrafi:
  – zidentyfikować elementy obwodów elektrycznych i podstawowe mierniki,
  – opisać własności i zastosowanie podstawowych materiałów używanych w elektrotechnice.

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza techniczna.

Certyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Cena szkolenia obejmuje:

 • Wielogodzinny kurs realizowany na stanowiskach zawierających komponenty przemysłowe i dydaktyczne,
 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze na własność,
 • Catering w postaci przerw kawowych (kawa, herbata, ciastka) oraz obiadu,
 • Certyfikat ukończenia kursu międzynarodowej firmy.

Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.Szkolenie zamknięte:

Jesteś zainteresowany szkoleniem dostosowanym do swoich potrzeb, realizowanym w twoim zakładzie pracy ?
Szyte na miarę szkolenia zamknięte.jpg
W celu omówienia szczegółów, prosimy skontaktuj się z nami
tel.: +48 882 081 417, e-mail:


Rabaty i promocje :

10% rabatu dla 3-ego i każdego kolejnego uczestnika zgłoszonego w jednym terminie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

 • systemu rezerwacyjnego na stronie internetowej,
 • wysyłając kartę zgłoszenia :
 • bezpośrednio pod nr tel.: +48 882 081 417
 

Data

Miasto

Kwota netto

Kwota brutto

 

 
18.10.2022 - 20.10.2022 Gliwice
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
28.11.2022 - 30.11.2022 Gliwice
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień

Szkolenie zostało dodane do Twojego koszyka seminariów.

Do koszyka