ED111 – Przemysłowe zastosowania napędów elektrycznych

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
ED111
Liczba dni:
3 dni
Liczba uczestników:
grupy do 9 osób
Rodzaj zajęć:
warsztaty praktyczne , wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie


Opis szkolenia

Duża funkcjonalność napędów elektromechanicznych powoduje ich coraz szersze stosowanie w przemyśle. W szczególności dotyczy to serwomechanizmów. Szkolenie umożliwia zapoznanie się z zaawansowanymi funkcjami konfiguracji, sterowania i uruchamiania silników serwo oraz diagnostyką pozycjonujących układów napędowych oraz optymalizacją pracy silników.

Grupa docelowa

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Treść szkolenia

 • podstawy działania układów napędów elektromechanicznych z silnikami serwo,
 • dobór napędów elektromechanicznych serwo do układów pozycjonujących,
 • optymalizacja dynamiki ruchu silnika serwo,
 • tryby pracy silnika serwo (regulacja położenia, regulacja prędkości, regulacja momentu, tryb synchroniczny)
 • tworzenie profilów ruchu napędów serwo,
 • bezpieczeństwo w elektrycznych układach napędowych,
 • komunikacja w układach serwonapędowych
 • ćwiczenia praktyczne
  – sterowanie silnikiem serwo AC/DC za pomocą wejść cyfrowych oraz analogowych,
  – komunikacja RS232, Profibus DP, CAN,
  – krzywka elektroniczna CAM, wykorzystanie biblioteki Motion,
  – pozycjonowanie przy użyciu silników serwo (korzyści, aspekty ekonomiczne),
  – diagnostyka układów pozycjonujących serwo, wyszukiwanie i usuwanie błędów w układzie.

Rezultaty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • zna:
  – zasady doboru serwomechanizmów jako napędów w układach wykonawczych automatyki,
  – komponenty potrzebne do skonfigurowania napędu i potrafi dokonać wyboru silnika serwo do danej aplikacji,
 • potrafi:
  – uruchomić napęd z silnikiem serwo przy wykorzystaniu oprogramowania konfigurującego,
  – wyszukiwać i usuwać błędy oraz interpretować informacje o zaistniałych nieprawidłowościach w układzie,
  – stosować zasady bezpiecznej pracy z napędami elektromechanicznymi.

Wymagania wstępne

Szkolenie „Podstawy inżynierii elektrycznej i napędów elektromechanicznych” (EL111)

Certyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Cena szkolenia obejmuje:

 • Wielogodzinny kurs realizowany na stanowiskach zawierających komponenty przemysłowe i dydaktyczne,
 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze na własność,
 • Catering w postaci przerw kawowych (kawa, herbata, ciastka) oraz obiadu,
 • Certyfikat ukończenia kursu międzynarodowej firmy.

Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.Szkolenie zamknięte:

Jesteś zainteresowany szkoleniem dostosowanym do swoich potrzeb, realizowanym w twoim zakładzie pracy ?
Szyte na miarę szkolenia zamknięte.jpg
W celu omówienia szczegółów, prosimy skontaktuj się z nami
tel.: +48 882 081 417, e-mail:


Rabaty i promocje :

10% rabatu dla 3-ego i każdego kolejnego uczestnika zgłoszonego w jednym terminie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

 • systemu rezerwacyjnego na stronie internetowej,
 • wysyłając kartę zgłoszenia :
 • bezpośrednio pod nr tel.: +48 882 081 417
 

Data

Miasto

Kwota netto

Kwota brutto

 

 
23.11.2022 - 25.11.2022 Gliwice
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
12.12.2022 - 14.12.2022 Gliwice
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień