PA191 – Podstawy technik regulacji

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
PA191
Liczba dni:
3 dni
Liczba uczestników:
grupy do 8 osób
Rodzaj zajęć:
ćwiczenia praktyczne na stanowiskach wyposażonych w sterowniki SIEMENS SIMATIC S7-300/400, wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie


Opis szkolenia

Szkolenie umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie struktury, funkcji i wykorzystanie układów regulacji procesów ciągłych. Właściwy dobór elementów układu i struktury pętli sprzężenia zwrotnego oraz trybów pracy układu regulacji decydują o bezawaryjnej pracy systemu i realizacji procesu produkcji.

Grupa docelowa

Operatorzy zatrudnieni przy produkcji procesowej.


Treść szkolenia

 • terminologia, zakres stosowania,
 • czujniki, układy wykonawcze i inne elementy systemów regulacyjnych,
 • pomiary wielkości fizycznych (poziom, ciśnienie, przepływ, temperatura),
 • dobór elementów regulacji, budowa i uruchamianie pętli regulacyjnej,
 • budowa i uruchamianie układów do regulacji poziomu, ciśnienia, przepływu i temperatury,
 • działanie regulatorów P, I, PI i PID w teorii i praktyce,
 • nastawianie parametrów sterowania w różnych układach regulacyjnych,
 • względy bezpieczeństwa przy pracy z systemami regulacji,
 • obsługa stacji operatora procesu.

Rezultaty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • zna podstawowe funkcje i zakres wykorzystania układów regulacji ze sprzężeniem zwrotnym,
 • potrafi:
  – zidentyfikować elementy i układy regulacji,
  – wybrać i zestawić odpowiedni układ regulacji,
  – uruchomić wybrany system regulacji, ustawić parametry sterowania i zapewnić jego działanie,
  – potrafi zapewnić warunki bezpieczeństwa pracy w systemach regulacji,
  – obsługiwać stację operatora procesu.

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza techniczna.


Certyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Cena szkolenia obejmuje:

 • Wielogodzinny kurs realizowany na stanowiskach zawierających komponenty przemysłowe i dydaktyczne,
 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze na własność,
 • Catering w postaci przerw kawowych (kawa, herbata, ciastka) oraz obiadu,
 • Certyfikat ukończenia kursu międzynarodowej firmy.

Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.Szkolenie zamknięte:

Jesteś zainteresowany szkoleniem dostosowanym do swoich potrzeb, realizowanym w twoim zakładzie pracy ?
Szyte na miarę szkolenia zamknięte.jpg
W celu omówienia szczegółów, prosimy skontaktuj się z nami
tel.: +48 882 081 417, e-mail:


Rabaty i promocje :

10% rabatu dla 3-ego i każdego kolejnego uczestnika zgłoszonego w jednym terminie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

 • systemu rezerwacyjnego na stronie internetowej,
 • wysyłając kartę zgłoszenia :
 • bezpośrednio pod nr tel.: +48 882 081 417