MPL1 – Przemysłowe zastosowania mechatroniki

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
MPL1
Liczba dni:
3 dni
Liczba uczestników:
grupy do 8 osób
Rodzaj zajęć:
ćwiczenia praktyczne na stanowiskach wyposażonych m.in. w sterowniki SIEMENS SIMATIC S7-300/400 , wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie


Opis szkolenia

Szkolenie umożliwia poznanie praktycznych zagadnień z zakresu programowania sterowników oraz uruchamiania i obsługi złożonych systemów produkcyjnych zgodnie z zasadami mechatroniki.

Grupa docelowa

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.


Treść szkolenia

 • rola i znaczenie stosowania sterowników PLC w złożonych systemach produkcyjnych, wykorzystanie możliwości klasycznych języków programowania,
 • zasady i warunki współpracy modułowych stanowisk w systemie produkcyjnym (MPS®),
 • język GRAFCET – narzędzie do programowania złożonych zadań sterowania,
 • programowanie działania i uruchamianie stacji modułowego systemu produkcyjnego MPS® do produkcji mini siłowników,
 • programowanie działania i integracja stacji MPS® w jeden system produkcyjny,
 • wyszukiwanie i usuwanie błędów i usterek w systemie produkcyjnym MPS®,
 • zasady i metody rozbudowy i powiększania zakresu funkcji systemu.

Rezultaty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:
 • potrafi:
  – tworzyć i instalować programy sterowania stanowiskami roboczymi i zintegrowanym systemem MPS®,
  – zmontować i kolejno uruchomić układy wykonawcze i układy sterowania stanowiska i całego systemu,
  – wyszukiwać i usuwać błędy i usterki we wszystkich układach systemu,
  – wykorzystać dane katalogowe i specyfikację techniczną do dalszej rozbudowy systemu.

Wymagania wstępne

Kurs „Wprowadzenie do mechatroniki” (AUT 211).


Certyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Cena szkolenia obejmuje:

 • Wielogodzinny kurs realizowany na stanowiskach zawierających komponenty przemysłowe i dydaktyczne,
 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze na własność,
 • Catering w postaci przerw kawowych (kawa, herbata, ciastka) oraz obiadu,
 • Certyfikat ukończenia kursu międzynarodowej firmy.

Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.Szkolenie zamknięte:

Jesteś zainteresowany szkoleniem dostosowanym do swoich potrzeb, realizowanym w twoim zakładzie pracy ?
Szyte na miarę szkolenia zamknięte.jpg
W celu omówienia szczegółów, prosimy skontaktuj się z nami pod nr:
Tel.: +48 (22) 711 41 41, lub klikając e-mail:

Szkolenia
+48 (22) 711 41 41