AUT211 – Podstawy mechatroniki

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
AUT211
Liczba dni:
3 dni
Liczba uczestników:
grupy do 8 osób
Rodzaj zajęć:
ćwiczenia praktyczne na stanowiskach dydaktycznych, wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie


Opis szkolenia

Szkolenie umożliwia poznanie zasad budowy, działania i obsługi złożonych systemów produkcyjnych zgodnie z zasadami mechatroniki. Coraz szerzej stosowana mechatronizacja maszyn i urządzeń produkcyjnych nakazuje zwrócenie uwagi kadry menedżerskiej i personelu technicznego zakładów przemysłowych na rozwiązania stosowane w systemach najnowszej generacji.

Grupa docelowa

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu, kadra menedżerska.

Treść szkolenia

 • pojęcie hybrydowego (złożonego) systemu produkcyjnego i definicje mechatroniki,
 • modułowość układów – wykonawczych, sterujących, programujących, rejestrowania i przetwarzania danych w systemie mechatronicznym,
 • czujniki i układy przetwarzania sygnałów,
 • układy wykonawcze, rodzaje napędów (pneumatyczne, hydrauliczne, elektromechaniczne),
 • metody sterowania i regulacji w systemach mechatronicznych,
 • sterowanie napędami – rola PLC,
 • ćwiczenia praktyczne – wykorzystanie modułów stanowisk produkcyjnych (MPS).

Rezultaty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • zna pojęcie mechatroniki i działanie hybrydowych systemów produkcyjnych,
 • potrafi:
  – zastosować zasady modułowego łączenia układów i stanowisk w zintegrowany system produkcyjny,
  – zmontować i uruchomić podstawowe układy mechatroniczne (pneumatyczne, hydrauliczne, elektromechaniczne) i oprogramowania sterującego systemem produkcyjnym,
  – zaprojektować i zaprogramować układ sterowania systemem produkcyjnym przy wykorzystaniu sterownika PLC,
  – wykorzystać oprogramowanie diagnostyczne do wyszukiwania i usuwania błędów i usterek.

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza z zakresu technik sterowania.

Certyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Cena szkolenia obejmuje:

 • Wielogodzinny kurs realizowany na stanowiskach zawierających komponenty przemysłowe i dydaktyczne,
 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze na własność,
 • Catering w postaci przerw kawowych (kawa, herbata, ciastka) oraz obiadu,
 • Certyfikat ukończenia kursu międzynarodowej firmy.

Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.Szkolenie zamknięte:

Jesteś zainteresowany szkoleniem dostosowanym do swoich potrzeb, realizowanym w twoim zakładzie pracy ?
Szyte na miarę szkolenia zamknięte.jpg
W celu omówienia szczegółów, prosimy skontaktuj się z nami
tel.: +48 882 081 417, e-mail:


Rabaty i promocje :

10% rabatu dla 3-ego i każdego kolejnego uczestnika zgłoszonego w jednym terminie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

 • systemu rezerwacyjnego na stronie internetowej,
 • wysyłając kartę zgłoszenia :
 • bezpośrednio pod nr tel.: +48 882 081 417
 

Data

Miasto

Kwota netto

Kwota brutto

 

 
14.11.2022 - 16.11.2022 Janki k/Warszawy
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień

Szkolenie zostało dodane do Twojego koszyka seminariów.

Do koszyka