HY521 – Eksploatacja i diagnostyka układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
HY521
Liczba dni:
3 dni
Liczba uczestników:
grupy do 8 osób
Rodzaj zajęć:
ćwiczenia praktyczne, wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie


Opis szkolenia

Staranna obsługa bieżąca może niemal podwoić czas eksploatacji komponentów hydraulicznych. Szkolenie umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy i poznanie metod zapewnienia bezawaryjnej pracy napędów hydraulicznych i systemów sterowania. Praktyczne ćwiczenia sprawdzania poprawności działania, usuwania problemów i naprawy usterek ułatwiają przeniesienie zdobytej wiedzy na codzienną praktykę.

Grupa docelowa

Operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.


Treść szkolenia

 • montaż i sprawdzanie systemów hydraulicznych i elektrohydraulicznych,
 • specjalne elementy i zespoły układów hydraulicznych,
 • zasady uruchamiania (działanie systemu wg planu połączeń),
 • zasady utrzymania ruchu - poprawa bezawaryjności w zakładzie,
 • przeglądy bieżące (identyfikacja, pomiary i ocena zużycia w systemach),
 • naprawy planowe i poawaryjne,
 • sprawdzanie optymalnych parametrów przed ponownym włączaniem do ruchu,
 • analiza uszkodzeń, eliminacja niesprawności i wad,
 • intensywny praktyczny trening systematycznego usuwania usterek w instalacji hydraulicznej i symulacja uszkodzeń w zautomatyzowanych systemach hydrauliki.

Rezultaty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • zna podstawowe zasady funkcjonowania elementów i urządzeń hydrauliki siłowej,
 • potrafi:
  – czytać schematy układów i sprawdzić ich działanie,
  – montować elementy i uruchamiać złożone urządzenia hydrauliczne,
  – w systematyczny sposób wykrywać usterki w urządzeniach i systemach hydraulicznych,
  – w bezpieczny sposób zdemontować urządzenie lub system hydrauliczny,
  – interpretować dokumentację techniczną i dane techniczne odnoszące się do układów hydrauliki.

Wymagania wstępne

Szkolenie „Podstawy nowoczesnej hydrauliki” (HY511), „Podstawy nowoczesnej elektrohydrauliki” (HY611).


Certyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Cena szkolenia obejmuje:

 • Wielogodzinny kurs realizowany na stanowiskach zawierających komponenty przemysłowe i dydaktyczne,
 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze na własność,
 • Catering w postaci przerw kawowych (kawa, herbata, ciastka) oraz obiadu,
 • Certyfikat ukończenia kursu międzynarodowej firmy.

Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.Szkolenie zamknięte:

Jesteś zainteresowany szkoleniem dostosowanym do swoich potrzeb, realizowanym w twoim zakładzie pracy ?
Szyte na miarę szkolenia zamknięte.jpg
W celu omówienia szczegółów, prosimy skontaktuj się z nami pod nr:
Tel.: +48 (22) 711 41 41, lub klikając e-mail:


Rabaty i promocje :

10% rabatu dla 3-ego i każdego kolejnego uczestnika zgłoszonego w jednym terminie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

 

Data

Miasto

Kwota netto

Kwota brutto

 

 
13.06.2022 - 15.06.2022 Janki k/Warszawy
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
05.09.2022 - 07.09.2022 Gliwice
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
21.11.2022 - 23.11.2022 Janki k/Warszawy
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
14.12.2022 - 16.12.2022 Gliwice
2.250,00 PLN 2.767,50 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień
 

Szkolenia
+48 (22) 711 41 41