PN321 – Bezpieczeństwo w pneumatyce i elektropneumatyce dla konstruktorów

Dane kursu  
Kod szkolenia / kursu:
PN321
Liczba dni:
2 dni
Liczba uczestników:
grupy do 10 osób
Rodzaj zajęć:
ćwiczenia praktyczne, wykład
Certyfikat:
honorowany w 61 krajach na świecie

 

Cel szkolenia

Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE wymaga od konstruktorów poznania nowych i rozległych określeń oraz metodyki postępowania w celu możliwości nadania znaku CE. Ważnym aspektem, który musi wziąć pod uwagę konstruktor podczas projektowania maszyny, jest określona w normie PN-EN ISO 13849-1 ocena ryzyka. Szkolenie daje możliwość poznania środków ochronnych skierowanych na bezpieczeństwo układów pneumatycznych i elektropneumatycznych oraz metodykę projektowania układów bezpieczeństwa. Duży nacisk położono na budowę oraz analizę układów pełniących określone funkcje bezpieczeństwa.

 

Grupa docelowa

Konstruktorzy mechanicy i elektrycy oraz projektanci układów sterowania.

 

Treść szkolenia

 • budowa i funkcje bezpieczeństwa układów zgodnie z PN-EN ISO 13849-1,
 • rozpoznanie kategorii bezpieczeństwa układów,
 • wybór części zapasowych,
 • zanik i przywrócenie źródeł energii,
 • bezpieczne odpowietrzenie układów pneumatycznych,
 • bezpieczne otwieranie imadeł i hamulców,
 • niezawodne zasady bezpieczeństwa w pneumatyce zgodnie z PN-EN ISO13 849-2,
 • wybrane środki zapobiegawcze i funkcje bezpieczeństwa w pneumatyce:
  – zabezpieczenie przed nieoczekiwanym uruchomieniem,
  – blokowanie, hamowanie i odwrócenie kierunku ruchu napędów pneumatycznych,
  – przemieszczanie bez zagrożenia siłą zacisku,
  – zredukowanie siły i prędkości,
  – sterowanie oburęczne,
 • środki redukcji zagrożenia wg PN-EN ISO 13849-2,
 • test funkcjonalny elementów bezpieczeństwa,
 • wpływ długości i średnicy przewodów oraz sposobu podłączenia na prędkość siłowników,
 • metody zapobiegania manipulacji przy elementach bezpieczeństwa,
 • wskazówki związane z obsługą i konserwacją.

 

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu kursu uczestnik :
 • zna elementy bezpieczeństwa związane z napędami pneumatycznymi,
 • potrafi:
  – wyznaczyć ocenę ryzyka zgodnie z PN-EN ISO 13849-1,
  – zaprojektować układ bezpieczeństwa w 4 kategorii bezpieczeństwa,
  – wykonać układ bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 i innymi normami pomocnymi do spełnienia wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

 

Wymagania wstępne

Gruntowna wiedza z zakresu budowy układów pneumatyki i elektropneumatyki.

 

Certyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat będący rzetelnym potwierdzeniem uzyskanych umiejętności. Certyfikat honorowany jest w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność szkoleniową. 


Cena szkolenia obejmuje:

 • Wielogodzinny kurs realizowany na stanowiskach zawierających komponenty przemysłowe i dydaktyczne,
 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze na własność,
 • Catering w postaci przerw kawowych (kawa, herbata, ciastka) oraz obiadu,
 • Certyfikat ukończenia kursu międzynarodowej firmy.

Dodatkowe terminy szkoleń:

Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy.

Na zamówienie.



Szkolenie zamknięte:

Jesteś zainteresowany szkoleniem dostosowanym do swoich potrzeb, realizowanym w twoim zakładzie pracy ?
Szyte na miarę szkolenia zamknięte.jpg
W celu omówienia szczegółów, prosimy skontaktuj się z nami
tel.: +48 882 081 417, e-mail:


Rabaty i promocje :

10% rabatu dla 3-ego i każdego kolejnego uczestnika zgłoszonego w jednym terminie.


Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

 • systemu rezerwacyjnego na stronie internetowej,
 • wysyłając kartę zgłoszenia :
 • bezpośrednio pod nr tel.: +48 882 081 417
 

Data

Miasto

Kwota netto

Kwota brutto

 

 
05.12.2022 - 06.12.2022 Janki k/Warszawy
1.500,00 PLN 1.845,00 PLN Dodaj zaznaczone terminy kursów do koszyka zamówień