Baza usług rozwojowych

Festo-Didactic-Customer-specific solutions.jpgProjekty klientów

Kiedy potrzeby klienta wykraczają poza standardowy program szkolenia dodatkowe wsparcie jest wymagane. Takie projekty klientów są skoncentrowane na realizacji określonych usprawnień w stosunku do określonych celów biznesowych i KPI.

Dlaczego wybrać doradztwo prowadzone przez Festo Didactic?

Nasze doświadczenia zmian w przemyśle przetwórczym wskazują, że posiadamy wiedzę w trzech głównych zakresach czyli organizacji, technologii i umiejętności społecznych. Znalezienie konsultanta, który ma kompetencje w tych dziedzinach, jak również odpowiednie doświadczenie na rynku produkcji może być bardzo trudne. Specjaliści Festo są unikalni w tym zakresie. Jako główny producent, Festo ma bezpośrednio odpowiednie doświadczenie, które możemy wnieść do firmy i jesteśmy w stanie wspierać we wspomnianych kluczowych dziedzinach.

Wyjątkowe wśród firm konsultingowych podejście Festo  pozwala na realizację wszystkich projektów. Oznacza to, że w miarę postępów projektu możemy zapewnić, że menedżerowie są wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które rozpoczynają proces wielokrotnego przekazywania wiedzy, bez potrzeby dodatkowego wsparcia ani doradztwa.

Zapytania i rezerwacja
(22) 711 41 14  (22) 711 41 05