EasyPort USB – złącze do pomiarów, sterowania i regulacji. Połączenie między symulacją a światem rzeczywistym

EasyPort USB – złącze do pomiarów, sterowania i regulacji. Połączenie między symulacją a światem rzeczywistym

Połączenie oprogramowania/symulacji z rzeczywistymi urządzeniami szkoleniowymi/dowolnymi PLC

Zasada jest prosta: złącze USB jest podłączane do komputera PC. Podłączenie do techniki automatyzacji odbywa się za pomocą standardowych złączy wtykowych (SysLink). Sygnały wejściowe i wyjściowe mogą być w ten sposób wczytywane i wyprowadzane za pomocą komputera PC. Aby EasyPort można było dostosować do różnych sytuacji, do sterownika urządzenia stworzyliśmy oprogramowanie, którego interfejs pozwala na tworzenie połączeń.

Sterowanie wieloma praktycznymi modelami procesu 

Za pomocą EastyPort i należącego do zakresu dostawy oprogramowania do symulacji EasyVeep można sterować wieloma praktycznymi modelami procesów za pomocą każdego dowolnego PLC. Modele są udokumentowane i spełniają najróżniejsze wymagania. Modele posiadają dokumentację i spełniają różnorodne wymagania.

Oprogramowanie Easy Veep jest łatwe w instalacji i oferuje interesujące obszary zastosowań. Tematy obejmują między innymi:

 • 7-segmentowy wyświetlacz
 • instalację alarmową
 • przejście kolejowe
 • windę
 • bramę garażową
 • parking wielopoziomowy
 • komorę śluzy
 • urządzenie sortujące
 • zasobnik ciepłej wody
 • pralkę
 • generator wiatrowy
 • i wiele innych.

Przykładowe zastosowania:

Pomiary

Komputer PC:
Oprogramowanie
            

Złącze:
EasyPort USB
Prawdziwe urządzenia szkoleniowe

FluidLab-PA

FluidLab-P

FluidLab-H

LabVIEW

C++

Visual Basic

Złącze: USB

d548687_3_1_100.jpg

Złącze: cyfrowe/analogowe

Pulpit symulacyjny, cyfrowy/analogowy

MPS PA

TP 210

TP 610


EasyPort USB to złącze komputera PC do zapisu analogowych wartości pomiaru i cyfrowych sygnałów.

Rejestrowanie wartości pomiaru za pomocą:

 • FluidLab-PA
 • FluidLab-P
 • FluidLab-H

Sterowanie

Komputer PC:
Oprogramowanie i symulacje
Złącze:
EasyPort USB
Prawdziwe
urządzenia szkoleniowe

FluidSIM
(tylko cyfrowe)

S7-PLCSIM

Codesys
Soft PLC

LabVIEW

C++

Visual Basic

Złącze: USB

d548687_3_1_100.jpg

Złącze: cyfrowe/analogowe

Pulpit symulacyjny, cyfrowy/analogowy

MPS PA

MPS

TP 301


EasyPort USB to złącze komputera PC do sterowania rzeczywistymi procesami lub symulacjami na komputerze PC za pomocą rzeczywistych PLC.

Prawdziwy proces, sterowany za pomocą:

 • S7-PLCSIM
 • FluidSIM
 • Codesys

Regulacja

Komputer PC:
oprogramowanie
i symulacje
Złącze:
EasyPort USB
Prawdziwe
urządzenia szkoleniowe

FluidLab-PA

FluidLab-P
od wersji 2.0

LabVIEW

C++

Visual Basic

Złącze: USB

d548687_3_1_100.jpg

Złącze: cyfrowe/analogowe

Pulpit symulacyjny, cyfrowy/analogowy

MPS PA

TP 210

TP 610


EasyPort USB to złącze komputera PC do regulacji rzeczywistych odcinków regulacji.

Odcinek regulacji za pomocą:

 • FluidLab-PA
 • FluidLabP od wersji 2.0

Sterowanie symulacją

Komputer PC:
Oprogramowanie i symulacje
Złącze:
EasyPort USB
Prawdziwe
urządzenia szkoleniowe

EasyVeep

FluidSIM

CIROS

LabVIEW

C++

Visual Basic

Złącze: USB

d548687_3_1_100.jpg

Złącze: cyfrowe

Dowolny PLC

Pulpit symulacyjny, cyfrowy

EduTrainer


Zalecenie: Zestaw startowy Codesys z CECC-LK i EasyPort USB ma wszystko, co potrzebne na początek do tematu sterowania.

Symulowany proces przedstawiany za pomocą:

 • CIROS
 • FluidSIM
 • EasyVeep

 

Dane techniczne

 • Zasilanie napięciem 24 V za pomocą osobnych zacisków śrubowych lub wtyczek SysLink
 • Złącze komputera PC (rozdzielone galwanicznie): USB 2.0, RS 232. Poprzez hub USB możliwe jest podłączenie do 4 modułów. Prędkość transmisji: 115 kBaud
 • Złącze analogowe: 15-stykowe gniazdo D-Sub, 12-bitowe, 4 analogowe wejścia/2 analogowe wyjścia, częstotliwość odczytu: 0,5 kHz 
 • Złącze cyfrowe: 16 cyfrowych wejść/16 cyfrowych wyjść do 2 x 24-stykowego gniazda Centronic z 8 cyfrowymi wejściami (24 V) i 8 cyfrowymi wyjściami (24 V). Zasilanie napięciem 24 V. Przedstawianie sygnałów cyfrowych za pomocą diod LED
 • Duży wyświetlacz LCD, przedstawienie kanału, jednostki, trendu i wartości pomiaru (4 miejsca). Wybór wyświetlanego kanału i jednostki za pomocą przycisków
 • Wysterowanie za pomocą LabVIEW, C++ lub Visual Basic poprzez ActiveX Control

EasyPort USB 19“

 • Dane techniczne jak dla EasyPort USB
 • Do montażu w systemie wsporników 19“
 • Płyta czołowa: płyta 19“ z 36 TE

 

Zakres dostawy

 • EasyPort USB/EasyPort USB 19“
 • Przewód przyłączeniowy 24 V do wtyczki bezpieczeństwa 4 mm
 • Przewód USB
 • CD-ROM: EasyVeep, sterownik EasyOPC, karta charakterystyki, ActivX Control, przykłady wysterowania za pomocą LabVIEW

Dodatkowo warto zamówić:

Do EasyPort z rzeczywistym procesem lub SimuBox:
Przewód danych we/wy z wtyczkami SysLink na obu końcach wg IEEE 488 (nr zamówienia 34031)
Przewód analogowy, równoległy (nr zamówienia 529141)

Do EasyPort z rzeczywistym PLC:
Przewód danych we/wy z wtyczkami SysLink na obu końcach wg IEEE 488, skrosowany (nr zamówienia 167106)

Do EasyPort, z dowolnym okablowaniem, z rzeczywistym PLC:
Przewód danych we/wy z jednej strony z wtyczką SysLink wg IEEE 488 i z otwartymi końcówkami kablowymi (nr zamówienia 167122)

Do EasyPort z EduTrainer:
Przewód danych we/wy, skrosowany, z gniazdem wtykowym (nr zamówienia 167197)

Do EasyPort z rzeczywistym PLC lub SimuBox:
Przewód analogowy, skrosowany (nr zamówienia 533039)

Zestaw startowy CODESYS z CECC-LK i złączem EasyPort USB (nr zamówienia 8024001)

Uniwersalna jednostka przyłączeniowa, cyfrowa (SysLink) (nr zamówienia 162231)

Adapter śrubowy Quick-Fix (nr zamówienia 549806)

Typ