Zestaw urządzeń TP 610 – poziom zaawansowany: Pomiary i regulacja w hydraulice za pomocą FluidLab®-H

Zestaw urządzeń TP 610 – poziom zaawansowany: Pomiary i regulacja w hydraulice za pomocą FluidLab®-H

Gotowi na jutro?
Zestaw urządzeń TP 610 to rozszerzenie zestawu TP 501 i TP 601 o temat pomiarów i regulacji w hydraulice. Treść szkolenia sięga od prostego zapisu charakterystyki pojedynczych zaworów hydraulicznych aż do podstaw układów sterowania siłownikami. Dodatkowo w obrazowy i ciekawy sposób pozwala budować świadomość efektywnego stosowania energii hydraulicznej, np. poprzez próby oporu.

Nowość we FluidLab®-H to doświadczenia pomiarowe z techniki proporcjonalnej z zapisem charakterystyk i zastosowaniami takimi jak poziomy ciśnienia i obwody szybkiego biegu-posuwu, a także techniką regulacyjną z regulacją położenia, kolejności i ciśnienia.

Zadania pomiaru i analizy zachowania systemu i regulacji to przyszłość, w której coraz bardziej na znaczeniu zyskuje diagnostyka, przewidująca konserwacja i energooszczędność.

Coś wyjątkowego
Do realizacji zadań czujniki (np. przełączniki ciśnieniowe, przepływowe i położenia) są podłączane do wejść, a sygnały sterujące do wyjść EasyPort USB. Należące do zakresu dostawy oprogramowanie FluidLab®-H interpretuje i wizualizuje sygnały na komputerze PC. Wartości analogowe są przedstawiane jako krzywe pomiaru.

Do każdego zadania dołączone są wskazówki dotyczące jego wykonania, plany sytuacyjne oraz schematy połączeń. Prowadzą one uczniów krok po kroku przez ciekawe doświadczenia. Na koniec wyniki pomiarów są interpretowane, porównywane z rozwiązaniami wzorcowymi i stawiane są pytania o wnioski.

Treść szkolenia

 • Podstawy przetwarzania danych analogowych
 • Zastosowanie i dostosowywanie czujników
 • Interpretacja wyników pomiaru
 • Czytanie i zrozumienie kart charakterystyki i krzywych pomiarowych
 • Poznanie komponentów techniki strumieniowej, ich działania i funkcji
 • Potwierdzanie efektów techniki strumieniowej i cech szczególnych
 • Analityczne poszukiwanie usterek
 • Energia hydrauliczna
 • Ocena zmian stanu
 • Technika proporcjonalna
 • Technika regulacyjna z regulacją położenia, kolejności i ciśnienia

Zalety

 • Szybkie rejestrowanie danych pomiarowych za pomocą komputera PC
 • Lepsze wyniki w nauce dzięki pomiarom komponentów i interpretacji wyników
 • "Zaglądanie" do obwodów i komponentów za pomocą czujników
 • Przypuszczenia co do zachowania systemu można potwierdzić w prosty sposób
 • Nauka pomiarów i analizowania oraz stosowanie zdobytej wiedzy w innych układach
 • Szybsze udowadnianie i zrozumienie zasad techniki strumieniowej
 • Analiza systemu za pomocą PC: Nowoczesne metody diagnostyki
 • Lepsze zrozumienie komponentów i procesów techniki strumieniowej, a tym samym wyższa jakość kształcenia

Wraz z oprogramowaniem pomiarowym FluidLab®-H

Podstawowym elementem pakietu szkoleniowego TP 610 jest oprogramowanie FluidLab®-H. Można w nim w kilku prostych krokach utworzyć złącze, dostosować czujniki oraz wybrać język (de/en). Następnie rozpoczynają się zadania. Są one podzielone na obszary takie jak doświadczenia podstawowe, układy sterowania siłowników, technika proporcjonalna i technika regulacji. Schematy połączeń, opisy i rozwiązania wzorcowe pomagają w wykonywaniu zadań. Oprogramowanie przejmuje też sterowanie przebiegiem pomiarów. Diagramy można łatwo zmierzyć za pomocą kursora i wydrukować. Dodatkowo do programu dołączony jest cały zbiór zadań z rozwiązaniami wzorcowymi w pliku PDF.

Wymogi systemowe

  • Komputer PC z systemem Windows XP/7/8
  • Pentium® III lub ekwiwalentny
  • 2 GB RAM
  • Napęd CD-ROM
  • USB 2.0 lub złącze szeregowe
  • Rozdzielczość 1280 x 1024 pikseli
  • NI LabVIEW 2012 Runtime (należy do zakresu dostawy)

Do wykonywania zadań potrzebne są komponenty oraz niezbędne akcesoria z pakietów szkoleniowych 501 i 601.

Do zadań z hydrauliki proporcjonalnej i regulacyjnej niezbędne są poza tym następujące elementy:

 • Wzmacniacz proporcjonalny nr zamówienia 162255
 • System pomiaru drogi siłownika, nr zamówienia 167090
 • Zestaw montażowy do siłownika, nr zamówienia 544371
 • Proporcjonalny zawór 4/3-drogowy, nr zamówienia 167086
 • Proporcjonalny zawór ograniczający ciśnienie nr zamówienia 544351
 • Filtr ciśnieniowy, nr zamówienia 548609

Opcjonalnie do techniki regulacji zamiast wzmacniacza proporcjonalnego z zaworami proporcjonalnymi można zastosować zawór regulacyjny.

Zawór regulacyjny 4/3-drogowy, nr zamówienia 167088