Zawór przeciwzwrotny

Zawór przeciwzwrotny

Zawór jest zamykany przez stożek zamykający, dociskany przez sprężynę do gniazda zaworu. Przy przekroczeniu ciśnienia otwarcia zawór otwiera się po stronie gniazda i umożliwia przepływ. Jeżeli ciśnienie po stronie sprężyny jest wyższe, zawór pozostaje zamknięty.

  • Uruchamianie hydrauliczne
  • Długość węża 1000 mm
  • Ciśnienie robocze 6 MPa (60 bar)
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie 12 MPa (120 bar)
  • Odporne na przecieki oleju gniazda samouszczelniające

 

Typ