Zawór podziału strumienia

Zawór podziału strumienia

Zawór dzieli strumień przepływu w P niezależnie od obciążenia w stosunku 50:50 na A i B.

  • Uruchamianie: hydrauliczne
  • Minimalny strumień przepływu 0,5 l/min
  • Ciśnienie robocze 6 MPa (60 bar)
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie 12 MPa (120 bar)
  • Schemat podłączenia zaworów hydraulicznych ISO/DIN 4401 wielkość 02
  • Odporne na przecieki oleju złączki samouszczelniające
  • System szybkiego mocowania Quick-Fix®