Zawór odcinający

Zawór odcinający

Zawór można zamknąć obracając dźwignię. Przy tym kula jest dociskana do uszczelki po stronie przeciwnej do ciśnieniowej i szczelnie odcina strumień objętościowy.

  • Uruchamianie: ręczne
  • Ciśnienie robocze 6 MPa (60 bar)
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie 12 MPa (120 bar)
  • Odporna/e na przecieki oleju złączka/gniazdo samouszczelniające