Manometr

Manometr

Manometr można podłączyć w dowolnym miejscu w celu wykonania pomiaru ciśnienia.

  • Zakres pomiaru i maksymalne dopuszczalne ciśnienie wyn. 10 MPa (100 bar)
  • Klasa jakości 1,6% końcowej wartości na skali
  • Ciśnienie robocze, statyczne: 3/4 od końcowej wartości na skali
  • Ciśnienie robocze, dynamiczne: 2/3 od końcowej wartości na skali
  • Tłumienie – gliceryna
  • Odporne na przecieki oleju złączki samouszczelniające