Komparator

Komparator

Komparator przełączający wartość dodatnią z różnicą przełączania. Wejścia są odporne na zwarcie i na napięcie do 24 V. 2 osobne wejścia (IN A, IN B), z których każde oddziałuje na jeden z dwóch niezależnych od siebie komparatorów. Wartości możliwe do ustawienia w każdym komparatorze: zadana wartość napięcia (-10 - +10 V), histereza (0 - +5 V).

 • Napięcie wejściowe (wejścia A i B): -10 - +10 V 
 • Rezystancja wejściowa (wejścia A i B): >10 kΩ
 • Dokładność wskazania: ±30 mV
 • Wyjścia A i B: bezpotencjałowe styki przekaźników, styki przełączne
 • Obciążenie styków: 24 V DC/2 A i 120 V AC/1 A

Regulator PID służy m.in. jako regulator w pneumatycznych i hydraulicznych obwodach regulacyjnych.

Dane techniczne:

 • Napięcie zasilania: 24 V DC
 • Wskaźnik przesterowania: -10 > Ue > +10 V
 • Zakres napięcia wejściowego: -13 – +13 V
 • Ograniczenie napięcia wyjściowego: [0 – +10 V] [-10 – +10 V]
 • Przesunięcie wielkości nastawczej: 5 ±3,5 V przy [0 – +10 V], 0 ±7 V przy [-10 – +10 V]
 • Współczynnik proporcjonalny KP: 0 – 1000
 • Współczynnik całkowania KI: 0 – 1000 s-1
 • Współczynnik różniczkowania KD: 0 – 1000 ms
 • Przyłącze: wtyczka bezpieczeństwa 4 mm


Regulator posiada następujące funkcje:

 • Zasilanie napięciem
 • Wejścia różnicowe
 • Komparator
 • Człony regulacyjne: człon proporcjonalny, człon całkujący, człon różniczkujący
 • Przesunięcie wielkości nastawczej
 • Punkt sumujący
 • Ogranicznik
 • Wyjście