Zawór proporcjonalny 4/3-drogowy

Zawór proporcjonalny 4/3-drogowy

Zawór służy do sterowania kierunkiem oraz ilością hydraulicznych strumieni przepływu.

  • Położenie środkowe blokowane, bezprądowe
  • Uruchamianie przez magnes proporcjonalny
  • Ciśnienie robocze 6 MPa (60 bar)
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie 12 MPa (120 bar)
  • Schemat podłączenia zaworów hydraulicznych ISO/DIN 4401 wielkość 02
  • Odporne na przecieki oleju złączki samouszczelniające
  • Napięcie 24 V DC
  • Znamionowe natężenie prądu 800 mA
  • Przyłącze elektryczne, gniazdo bezpieczeństwa 4 mm
  • System szybkiego mocowania Quick-Fix®