3-drogowy zawór redukcji ciśnienia

3-drogowy zawór redukcji ciśnienia

Zawór utrzymuje ustawione ciśnienie na przyłączu A i tym samym wyrównuje wahania ciśnienia zasilającego i obciążeń odbiorników. Gdy ciśnienie na A wzrośnie powyżej ustawionej wartości, otwiera się połączenie między A i T.

  • Zmiana ustawienia: ręcznie
  • Ciśnienie robocze 6 MPa (60 bar)
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie 12 MPa (120 bar)
  • Odporne na przecieki oleju złączki samouszczelniające
  • System szybkiego mocowania Quick-Fix®