Zestaw urządzeń TP 1013: Podstawy techniki regulacyjnej

Zestaw urządzeń TP 1013: Podstawy techniki regulacyjnej

Technika regulacyjna przedstawiona w sposób łatwy i zrozumiały

Pakiet szkoleniowy "Podstawy techniki regulacyjnej" oferuje szybkie i zrozumiałe wprowadzenie w tematykę regulatorów i odcinków regulacji.

Szczególnie istotne są w tym kontekście podstawowe pojęcia z zakresu techniki regulacyjnej, sposoby zachowania różnych regulatorów oraz strukturalna analiza warunków na odcinkach regulacji.

W projektach przedstawione zostają informacje o środkach i metodach analizy oraz rozwiązania problemów związanych z regulacją. Wiedza ta jest pogłębiana w oparciu o eksperymenty.

Zestaw urządzeń pozwala w szybki i elastyczny sposób zbudować różne regulatory, umożliwiając tym samym łatwe badanie ich zachowania podczas współpracy z odcinkami regulacji różnego porządku.

Wszystkie części zestawu urządzeń są w pełni wyposażone we wtykowe złącza zabezpieczające. Znajdująca się w zestawie urządzeń płyta łączona EduTrainer® z zakresu techniki cyfrowej i regulacyjnej udostępnia napięcie zasilania wymagane do przeprowadzenia wszystkich doświadczeń i obejmuje generator przebiegu prostokątnego z siedmioma różnymi częstotliwościami wyjściowymi. Płyta łączona EduTrainer® ma zastosowanie również w pakiecie szkoleniowym Technika cyfrowa.

Podzespoły znajdujące się w zestawie

 • 1 x 2 wejścia różnicowe z układem odejmującym
 • 1 x człon typu P
 • 1 x człon typu I
 • 1 x człon typu D
 • 1 x układ sumujący z ustawianym przesunięciem
 • 1 x układ ograniczający z dopasowaniem poziomu sygnałów wyjściowych
 • 1 x układ porównujący z histerezą i wyjściem sterującym
 • 2 x obiekt regulacji

Treści dydaktyczne

 • Struktura układu regulacji
 • Odpowiedzi skokowe, dynamiczne działanie
 • Normalizowanie wielkości fizycznych
 • Wykres Bodego
 • Modelowanie odcinka
 • Sprzężenie zwrotne i ujemne sprzężenie zwrotne
 • Regulator dwu- i trójpołożeniowy
 • Regulatory P, PI i PID
 • Działanie stabilne i niestabilne
 • Wzmocnienie regulacji
 • Opóźnienie według metody Zieglera-Nicholsa

 

Dodatkowo warto zamówić:

Zeszyt ćwiczeń

W zadaniach z zeszytu ćwiczeń są opracowywane konkretne, realistyczne projekty z określeniem problemu, warunkami ramowymi i zleceniem projektu do obróbki.

Zeszyt ćwiczeń zawiera następujące części:

 • Rozwiązania wzorcowe
 • Wskazówki dydaktyczne +
 • Multimedialną płytę CD-ROM z ilustracjami
 • Arkusze robocze dla osób uczących się

Arkusze robocze wspierają uczących się w fazie informacyjnej i planowania, poprzez wykonanie aż po kontrolę i dokumentację.

Wszystkie zadania wymagają od osób uczących się umiejętności samodzielnej pracy, oceny i dokumentowania.